nieuws

SBR publiceert over spanning in vloeren

bouwbreed Premium

De Stichting Bouwresearch (SBR) presenteert de publicatie ‘Spanningen in tegel- en natuursteenvloeren door vocht- en temperatuursinvloeden’. Schades aan tegel- en natuurstenen afwerkvloeren zijn volgens SBR te voorkomen als de factoren die de spanningen tussen afwerk- en dekvloer beïnvloeden, worden onderkend.

De factoren hebben veelal betrekking op wisseling in temperatuur en/of vochtgehalte of verhardingskrimp in de tussenlaag. Bij deze wisselingen heeft elke materiaallaag in een vloer de neiging te vervormen. Aangrenzende materiaallagen vervormen echter niet in gelijke mate. Doordat ze aan elkaar verbonden zijn, belemmeren deze lagen elkaar in vervorming, met spanningen tot gevolg.

De publicatie behandelt vooral de verschillende soorten spanningen en de mogelijkheden om die spanningen te beperken. ‘Spanningen in tegel- en natuursteenvloeren door vocht- en temperatuursinvloeden’ maakt deel uit van de serie ‘SBR- Praktijkboeken Vloeren’.

Reageer op dit artikel