nieuws

Rijkswaterstaat doet test met techniek tunnel A73

bouwbreed

De ondergrondse aanleg van de A73 bij Swalmen en Roermond stelt Rijkswaterstaat voor nieuwe problemen. De geplande A73-Zuid passeert namelijk het stedelijk gebied van Roermond ondergronds via een tunnel, die ook nog eens de Roer kruist. Om dit technisch hoogstandje mogelijk te maken, test Rijkswaterstaat in het Roerdal onderdelen van de bouwtechniek voor de Roertunnel.

Er zijn weliswaar elders in Nederland al tunnels gebouwd, maar de ondergrond in Midden-Limburg is niet vergelijkbaar met de rest van Nederland. In Limburg maken vooral de harde grindlagen in de bodem het nodig om een aantal onderdelen van de bouwtechniek te testen.

De Bouwdienst van Rijkswaterstaat was in 1998 betrokken bij een test naar grondkerende constructies voor een tunnel voor de A73 in Swalmen. Toen wilde men weten of die damwanden wel in de grond konden worden gebracht. Het inbrengen van de damwanden leverde geen problemen op.

Destijds werd enkel een combiwand met tussenplank beproefd en die bereikte niet de gewenste diepte. Voor de Roertunnel zijn combiwanden met langere lengtes nodig. Die moeten dus opnieuw getest worden.

Rijkswaterstaat laat de test uitvoeren vlakbij de Roermondse wijk Kapel in ’t Zand. Net als in Swalmen bevat de bodem daar compacte, harde grindlagen. In die bodem wordt nu een aantal onderdelen van de bouwmethode onderwaterbeton met trekpalen getest. Daarbij bekijken deskundigen drie paalsystemen.

De palen worden ingebracht en beproefd met boorstellingen en een trekbrug. Bij de combiwandenproef plaatst Rijkswaterstaat buispalen met tussenplanken en geboorde verankeringssystemen in de grond. In april 2002 rondt Rijkswaterstaat de proef in het Roerdal af. Dan zal duidelijk zijn op welke manier de technische en financiële risico’s verkleind kunnen worden. Aan de hand van de proefresultaten is het mogelijk het ontwerp van de Roertunnel te optimaliseren. Bovendien is dan ook duidelijk welke beschermende maatregelen voor de directe woonomgeving moeten worden genomen tegen trillings- en geluidsoverlast tijdens de bouw van de tunnel.

Reageer op dit artikel