nieuws

Reactie ministerie VROM verbaast provincies

bouwbreed Premium

Voor de provincies geheel onverwacht heeft minister Pronk van het ministerie van VROM plotseling de invullingsvrijheid van provincies aanzienlijk beteugeld. Hij deed dit bij monde van de inspecteur voor de ruimtelijke ordening

Volgens de inspecteur is één woning per bouwperceel voldoende. En bovendien moet de woningbouw zoveel mogelijk bij bestaande kernen komen en niet in het landelijk gebied. Zijn uitspraak wordt bevestigd door een woordvoerder va VROM.

Tot verrassing van de vijf betrokken provincies geeft het ministerie van VROM nu plotseling invulling aan de open-einderegel.

Volgens Gedeputeerde Staten van Utrecht wordt er nu ineens wel een heel andere uitleg gegeven aan het akkoord van Brakkestein. “Die blijkt strikter dan het akkoord zelf”. Utrecht is dan ook benieuwd hoe de ministers Pronk en Brinkhorst op de kamervragen van Depla en Waalkens (PvdA) reageren. Intussen houdt ze zelf de invulling van de maatregel nog eens tegen het licht.

Afgezien van de nu ontstane verwarring, blijkt de ruimte-voor-ruimteregel een ongekend succes. Duizenden agrariërs boden hun stallen ter sloop aan, omdat ze hun agrarische grond tegen de prijs van bouwgrond aan de provincie konden verkopen.

Voorfinanciering

Het financiële verhaal is daarentegen lastiger gebleken dan provincies aanvankelijk hadden berekend. Op grond hiervan is de provincie Overijssel al afgehaakt. De provincies moeten de vergoedingen voorfinancieren. Dat gebeurt via de bank, waarbij de provincies garant staan. Uit het staatje van uitvoeringsorganisatie Laser blijkt het succes van de regeling en de enorme financiering die het met zich meebrengt.

Er zijn inmiddels twee tranches achter de rug, waarin agrariërs sloopstallen konden opgeven. Een derde tranche zit er volgens Laser niet in. De doelstelling is gehaald: door de afgenomen hoeveelheid veehouderijen wordt er 21 miljoen kilogram fosfaat minder aan mest geproduceerd.

Provincie Eerste tranche Tweede tranche Totaal aantal

(goedgekeurd) (nog te beoordelen) vierkante meters

in miljoenen euro’s in miljoenen euro’s gesloopte stallen

Gelderland 20,2 53,5 351.784

Utrecht 1,5 3,18 22.520

Overijssel 11,9 niet meegedaan 63.968

Noord Brabant 87 140,22 1.872.287

Limburg 20,4 58 373.313

In totaal gaat het om 5750 aanvragen.

Bron: Laser Diemen onderdeel van het ministerie van LNV

Reageer op dit artikel