nieuws

Procedures vanwege voorkeursrecht

bouwbreed Premium

Enkele bewoners uit Nieuwegein en Uden zijn tegen de toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG), omdat zij hun grond niet willen afstaan. Hun bezwaren zijn tijdens zittingen bij de Raad van State behandeld.

De gemeente Nieuwegein heeft het plan om in het gebied Het Klooster een bedrijventerrein van circa honderd hectare te ontwikkelen. Het bestemmingsplan voor het gebied wordt op 28 februari vastgesteld.

Om de grond te verwerven heeft de gemeente de Wet voorkeursrecht toegepast. Twee eigenaren van percelen in het gebied hebben bezwaar gemaakt tegen de gedwongen verkoop van de grond aan de gemeente.

Een van de bezwaarmakers heeft een aannemersbedrijf en wil niet verhuizen naar een andere locatie. Tijdens de zitting bij de Raad van State bleek dat het plan door bezwaren van de Hollandse Waterliniegroep aan de noord- en westzijde verkleind is. Daardoor is het voorkeursrecht op de grond van de andere bezwaarmaker komen te vervallen. De gemeente heeft daarover in de raad een besluit genomen.

In Uden heeft de gemeente de grond waarop het voorkeursrecht valt nodig voor herontwikkeling van het dorpscentrum. Er zijn circa honderd appartementen gepland op het terrein. De bezwaarmaker wil vanwege zijn leeftijd niet verhuizen en hoopt bij de Raad van State gehoor te vinden.

De gemeente en de bezwaarmaker twisten over de noodzaak van de uitbreiding. Volgens de gemeente heeft Uden een taakstelling bij de woningbouw om de groei in de regio op te vangen. De bezwaarmaker meent dat Uden alleen ‘uitbreidingscapaciteit’ heeft en daarmee niet verplicht is om bij te bouwen.

De Raad van State zal over enkele maanden uitspraak doen in deze zaken.

Tweede Kamer

Deze week wordt in de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel behandeld van de PvdA, gesteund door D66 en CDA, om de wet de wijzigen.

De fracties vinden dat het nodig is de WVG aan te passen vanwege een aantal gerechtelijke uitspraken. De voorrangspositie van gemeenten bij grondaankopen zou in het geding zijn. Minister Pronk (VROM) vindt echter dat de positie van de gemeenten niet aangetast is door de uitspraken van de Hoge Raad.

Reageer op dit artikel