nieuws

Overzicht van tot dusver ingestelde enqu-tes

bouwbreed

1852-1853 – accijns op zout

1855-1856 – landwinning en vaarwater Zwolsche Diep

1858-1859 – toestand Maas en Zuid-Willemsvaart

1861-1862 – omtrent de zeemacht

1873-1874 – koopvaardijvloot

1876-1877 – longziekte onder rundvee

1880-1881 – exploitatie Nederlandsche Spoorwegen

1886-1887 – toestand fabrieken en werkplaatsen

1947-1948 – regeringsbeleid in Tweede Wereldoorlog

1982-1983 – Rijn-Schelde-Verolme

1986-1988 – bouwsubsidies

1987-1988 – fraudebestendig paspoort

1992-1993 – uitvoering sociale verzekeringswetten

1994-1996 – opsporingsmethoden justitie en politie

1998-1999 – Bijlmerramp

2002 – bouwfraude

Reageer op dit artikel