nieuws

Op zoek naar oude kleuren

bouwbreed Premium

In Dordrecht werden in het verleden meer okerkleuren gebruikt, die in de loop der tijd plaats maakten voor beige en wit. Het is een van de conclusies uit het onderzoek naar historisch kleurgebruik in Neerlands oudste stad.

De zoektocht naar oude verflagen geschiedde door de werkgroep De kleuren van Dordrecht, waarin Architectenmaatschap Groeneweg &Van der Meijden, Rouw &De Kock Architecten, oud-aannemer Jan Stada, twee adviseurs namens de gemeente en Akzo Nobel zitting hadden. Er werden verfmonsters genomen en onderzocht bij verschillende huizen en gebouwen. De bevindingen hebben geresulteerd tot het rapport Dordtse Kleuren dat dinsdag 22 januari officieel wordt gepresenteerd.

Naast dit twee centimeter dik wetenschappelijk rapport, verscheen er een samenvattend boekje met aanbevelingen aan de gemeente.

Met de ‘nieuwe’ baaierd van 55 historische kleuren heeft de gemeente een instrument in handen om het schreeuwerige kleurgebruik in het centrum tegen te gaan, aldus de onderzoekers die willen dat de gemeente een kleurenbeleid ontwikkelt dat recht doet aan de uitkomst van het onderzoek.

Reageer op dit artikel