nieuws

Onderzoek: weinig haast met aanleg Tweede Maasvlakte

bouwbreed Premium

Als de economie blijft kwakkelen, zal pas ver na 2020 behoefte ontstaan aan landaanwinning in zee voor de Tweede Maasvlakte. Dat blijkt uit onderzoek van diverse onafhankelijke onderzoeksinstituten. Het kabinet heeft vorige maand beslist dat de uitbreiding van de havenactiviteiten van Rotterdam wordt gekoppeld aan de economische groei.

Bij een hoge economische groei (3 procent of meer) zal rond 2010 behoefte ontstaan om met de landaanleg te beginnen. Maar bij een middelhoge groei van 2,5 procent kan de aanleg beter nog een aantal jaren worden uitgesteld. Als de economie blijft kwakkelen en de groei onder de 2 procent blijft, is landaanwinning pas ver na 2020 aan de orde.

De voorspellingen staan in het onderzoek, dat is uitgevoerd door het Centraal Planbureau (CPB), het Nederlands Economisch Instituut (NEI) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Rentabiliteit

Als de Tweede Maasvlakte te vroeg wordt aangelegd, leidt dat tot een slechtere rentabiliteit van de hele investering, constateren de onderzoekers. Een kosten-batenanalyse wijst uit dat ons land pas na het jaar 2035 de vruchten gaat plukken van een Tweede Maasvlakte.

Minister Netelenbos (verkeer) zei vorige maand na afloop van kabinetsberaad, dat het tijdstip van de aanleg van de Tweede Maasvlakte nog volstrekt onduidelijk is. “Er wordt pas begonnen met landaanwinning, als er behoefte aan is en dat hangt af van de wereldeconomie.”

Het gaat om maximaal 1000 hectare land dat in zee wordt aangelegd. De gemeente Rotterdam verwacht dat de huidige haven in 2006 al helemaal vol is.

Volgens minister Netelenbos is ook nog niet duidelijk wie welk deel van de kosten van uitbreiding van de Rotterdamse haven voor zijn rekening neemt. Het is echter de bedoeling dat private partijen het merendeel van de kosten dragen.

Reageer op dit artikel