nieuws

Kabinet stelt WRO en Woonwet vast

bouwbreed

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag de Woonwet en de Wet ruimtelijke ordening vastgesteld. Beide wetten zijn naar de Raad van State gestuurd en worden pas openbaar nadat de Tweede Kamer ze heeft ontvangen.

De Woonwet regelt de rechten en plichten van corporaties. De bedoeling is dat woningcorporaties prestaties vastleggen en later kunnen worden afgerekend op behaalde esultaten.

In de Wet ruimtelijk ordening is een sterkere positie van bestemmingsplannen, inperking van de vergoeding voor planschade en een betere regeling van vergoeding van bestuurlijke kosten vastgelegd.

Reageer op dit artikel