nieuws

‘Gesjoemel met bodemmonsters heeft geen zin’

bouwbreed

De gemeente Smallingerland en aannemer Van der Wiel Infra & Milieu uit Drachten hebben furieus gereageerd op beschuldigingen van de Friese Milieu Federatie (FMF) dat er gesjoemeld zou zijn met het nemen van bodemmonsters van de vervuilde Drachtstervaart om de kosten van de uitvoering van dit miljoenenproject te drukken.

Smallingerland en projectontwikkelaar Wind Groep uit Drachten willen de Drachtstervaart doortrekken tot in het centrum van Drachten. Langs de vaart komen op de locatie van een voormalige vuilstort 900 woningen. De stort wordt dit voorjaar gesaneerd, evenals de vaart. Deze is vervuild met slib van de klasse II en III. Het plan is om het slib in te drogen en, indien mogelijk, te storten op twee geluidswallen die rondom de woonwijk komen.

De provincie Friesland verleent de vergunning voor het baggeren. Daarvoor moet de mate van vervuiling worden aangetoond door monsters te nemen. Dat is gedaan door Tauw Milieu. Die bepaalde eerst dat het ging om vuil slib uit klasse II en III. Later nam men nog twee klasse III-monsters. Het bleek dat wanneer de bagger in depot wordt gestort en daar een jaar rijpt, het slib minder vuil is, namelijk klasse II. Vermoedelijk door filtering van water en door verdamping. Daarmee is het slib volgens het Bouwstoffenbesluit geschikt om als grond te worden gebruikt in een geluidswal.

De FMF beschuldigt de gemeente er nu van monsters van de klasses II en III te hebben gemengd om onder de norm te blijven. Men heeft aangifte gedaan bij de milieupolitie. “Kul”, reageert P. Lansen namens Smallingerland. “Nooit en te nimmer”, zegt L. Gruppen, hoofd Milieu bij De Vries Infra & Milieu die de sanering dit jaar uitvoert. Beide partijen benadrukken dat het mengen van monsters ook geen zin heeft. “Na de rijping wordt de mate van vervuiling van het slib weer gemeten en pas dan wordt besloten wat er met de bagger kan gebeuren”, legt Lansen uit.

Blijkt na rijping dat het slib toch te vuil is voor de geluidswallen, dan wordt het extern afgevoerd.

Reageer op dit artikel