nieuws

Dreigende wildgroei van zwarte lijsten

bouwbreed Premium

Rijkswaterstaat, Railinfrabeheer, Bureau Bibob en de Tuchtcommissie Gedragscode Bouw ontwikkelen aparte zwarte lijsten met aannemers. Zo dreigt wildgroei te ontstaan en kunnen aannemers op totaal verschillende gronden worden uitgesloten van aanbestedingen. Het AVBB is mordicus tegen deze praktijk en wil maximaal één zwarte lijst.

Rijkswaterstaat maakte afgelopen week bekend dat de directeur-generaal beslist welke aannemers op een zwarte lijst van de dienst komen. Uitsluiting kan voor één of twee jaar zijn of voor onbepaalde tijd. Uitgangspunt daarvoor zijn de bepalingen in de UAR 2001 en de Europese richtlijn. Daarnaast hanteert de dienst veel vagere criteria als proportionaliteit en gevolgen voor werkgelegenheid en mededinging. Fraude en (poging tot) omkoping worden zeer zwaar aangerekend.

Rijkswaterstaat signaleert ook de nieuwe mogelijkheden van uitsluiting van de Wet Bibob. Bij het ministerie van Justitie wordt een apart bureau opgetuigd dat gegevens van bedrijven uit risicosectoren als de bouw gaat bijhouden. Overheden kunnen voor een aanbesteding het bureau vragen aannemers te screenen op betrouwbaarheid. Het bureau gaat werken met ‘criminaliteitsprofielen’ van bedrijven. Verdachte gedragingen of lopende justitiële onderzoeken zijn al genoeg te adviseren een bouwer uit te sluiten bij aanbestedingen.

Kabinetsstandpunt

Het ministerie van VROM (Rijksgebouwendienst)en het ministerie van Defensie (Dienst Gebouwen) hanteren geen aparte criteria voor een zwarte lijst. De woordvoerders verwijzen naar het kabinetsstandpunt dat uitgaat van invoering van een zwarte lijst voor alle overheidsopdrachten.

Railinfrabeheer is de een van de weinige grote aanbestedende diensten die al werkt met een zwarte lijst. Volgens woordvoerder Derksen van Railinfrabeheer hebben verschillende aannemers op de lijst gestaan, maar nu is die leeg.

De bouwers die op de lijst stonden, hebben wanprestaties geleverd bij eerdere projecten, waardoor onveilige situaties op het spoor ontstonden. Eén aannemer heeft een half jaar op de lijst gestaan en mocht pas weer meedoen met inschrijvingen nadat hij had aangetoond dat maatregelen waren genomen om herhaling te voorkomen.

Railinfrabeheer heeft een eigen reglement opgesteld met uitsluitingscriteria. Valse verklaringen, diefstal en ernstige schade aan het bedrijfsbelang van Railinfrabeheer kunnen leiden tot plaatsing op de zwarte lijst.

Ook het AVBB stelt in de gedragscode voor de bouw een zwarte lijst voor. Bedrijven die zijn veroordeeld door een onafhankelijke tuchtcommissie, worden uitgesloten van overheidsopdrachten. Woordvoerder Wouters onderstreept dat maar één zwarte lijst zou moet circuleren waarop alleen veroordeelde bedrijven mogen staan. “Meerdere lijsten leiden alleen maar tot onduidelijkheid.”

Op pagina 3: Commentaar.

Reageer op dit artikel