nieuws

Denemarken remt bouw offshore windmolenparken

bouwbreed

De Deense regering wil de ambitieuze doelstellingen voor de aanleg van offshorewindmolenparken ingrijpend terugschroeven. Op korte termijn betekent dit dat vergevorderde plannen voor de bouw van drie van dergelijke parken in de Oostzee en het Kattegat moeten worden geschrapt.

Dat heeft de voor het energiebeleid verantwoordelijke minister Bendtsen aangekondigd. Met de drie offshorewindmolenclusters zouden investeringen ter waarde van ruim 670 miljoen euro zijn gemoeid.

De in november aangetreden conservatieve bewindsman wil met de beleidsomzwaai een eind maken aan de gestage stijging van de elektriciteitstarieven. De energiemaatschappijen zijn op basis van het bestaande politieke akkoord namelijk verplicht windenergievoorzieningen te treffen, terwijl de markt op zijn beurt verplicht is minstens 20 procent van de behoefte aan energie te betrekken uit duurzame productie. Op de lange termijn had dit akkoord moeten resulteren in offshorewindturbineparken met een totaal vermogen van 4000 megawatt.

Over de energiekostenverhogende consequenties van deze ambities is Bendtsen, met het oog op de concurrentiepositie van het bedrijfsleven, ‘diep bezorgd’. Binnenkort gaat hij daarom aan de overlegtafel zitten met zowel de politieke coalitiepartners van de regering als met de overige partijen waarmee het energieakkoord indertijd tot stand is gekomen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels