nieuws

Bouw 200 huizen in Amersfoortse Vathorst ligt stil

bouwbreed

De start van de bouw van tweehonderd woningen in de Amersfoortse wijk Vasthorst (deelgebied Velden 1) loopt vertraging op. Oorzaak is de ‘verkleining van de hindercontour van de toekomstige baggerberging’ door de actiegroep GUS.

GUS(Geen Uitbreiding Stort) strijdt tegen de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten op en nabij de stortplaats van Smink. In november 2001 werd daarom bij de gemeente bezwaar aangetekend tegen de verleende vergunningen van de woningen en werd bij de rechtbank in Utrecht een verzoek tot voorlopige voorziening ingediend. “GUS vindt dat de gemeente te veel gekeken heeft naar de nieuwe woningen en te weinig naar de bestaande woningen aan de Zevenhuizerstraat, gelegen aan de achterkant van de geplande baggerberging”, vat een woordvoerder van de gemeente de problematiek bondig samen.

Directe aanleiding is het aanleggen van een baggerdepot ten noorden van de stort. De oorspronkelijke zone van 500 meter aan de zijde van Vasthorst verschoof allengs richting Vathorst.

Formeel kan de bouw aanvangen, de voorbereidingen daartoe zijn getroffen. Maar de projectontwikkelaars van de vier woningbouwplannen binnen de ‘oude’ hinderzone, besluiten echter te wachten met de bouwactiviteiten, totdat de rechter uitspraak heeft gedaan inzake het verzoek van GUSom een voorlopige voorziening. De gemeente wil nu zo spoedig mogelijk het bezwaar in het college aan de orde stellen. De behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank staat op 17 januari op de rol.

Reageer op dit artikel