nieuws

Bijdrage aan smogvorming bepaalt optimale dikte eps-isolatie

bouwbreed Premium

De optimale dikte van een isolatielaag van geëxpandeerd polystyreen (eps) is 160 millimeter. Althans, voor wat betreft de ecologie van Nederland. Dat komt doordat de bijdrage aan de smogvorming voor eps meer bepalend is dan de bijdrage aan de energiebesparing.

Voor de energiebesparing alleen ligt de optimale dikte rond de 9 meter. Vanaf 200 millimeter neemt de bijdrage aan de energiebesparing echter nog maar heel langzaam toe. Boven de 9 meter is er helemaal geen bijdrage meer.

Voor de bijdrage aan de vermindering van de smogvorming maakt de dikte na circa 85 millimeter niet veel meer uit, hoewel het absolute optimum inderdaad bij 160 millimeter ligt.

Deze gegevens komen uit een rapportage van Consultancy and Research for Environmental Management (CREM) uit Amsterdam. Het adviesbureau verrichtte onderzoek voor de Vereniging van Fabrikanten van eps-bouwprodukten (Stybenex) in Zaltbommel.

LCA

“Na normalisatie van de life cycle analyse (lca) voor de situatie in Nederland blijkt het aspect smogvorming voor eps het meest relevant”, vertelt H. Boerma van CREM. “Dat is logisch, want bij de productie en gedurende de gebruiksfase komt pentaan vrij. Dat draagt bij aan de smogvorming.”

Boerma benadrukt dat in de rapportage niet alleen naar de smogvorming, maar ook naar andere milieuaspecten is gekeken. Zij noemt als voorbeeld het broeikaseffect, dat vooral is gerelateerd aan het energiegebruik. Het is duidelijk dat gedurende een levensduur van vijftig jaar de besparing aan energie een veelvoud is van de energie die is verbruikt voor de productie, het transport en de montage van eps. Zelfs als het energiegebruik van sloop en hergebruik wordt meegenomen blijft het zeer aantrekkelijk om extra dik te isoleren. Dat geldt in beginsel voor alle isolatiematerialen.

Bijdrage

Voor wat betreft het milieu heeft het echter geen zin om met eps dikker dan 160 millimeter te isoleren. De bijdrage aan de smogvorming overschaduwt dan de bijdrage aan de vermindering van het broeikaseffect.

Boerma kent geen vergelijkbaar onderzoek van andere isolatiematerialen. Zij waarschuwt ervoor dat de gangbare lca-methode onlangs is herzien door het Centrum voor Milieukunde (CML) in Leiden.

De vraag wordt nu, welk isolatiemateriaal bij toenemende dikte optimaal is voor het ecologische totaalplaatje in Nederland.

Reageer op dit artikel