nieuws

Afvalverbrander levert energie

bouwbreed Premium

Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) in Weurt levert in de komende vijftien jaar warmte en elektriciteit aan Nuon. De warmte die bij de afvalverbranding vrijkomt, gaat op aan de stadsverwarming in de Nijmeegse nieuwbouwwijk De Waalsprong en de Schuytgraaf in Arnhem-Zuid. De elektriciteit die ARN zelf opwekt, verdeelt Nuon over de eigen afnemers.

Met de warmte en elektriciteit uit afval voorziet Nuon 12.000 woningen in de Waalsprong en 6000 huishoudens in Schuytgraaf van ruimteverwarming en warm tapwater. Als gevolg daarvan halveert het aardgasverbruik. De combinatie van elektriciteit- en warmtelevering bereikt in de visie van de betrokken partijen een maximale energie-efficiëntie. De vraag naar elektra en warmte moet dan nauwkeurig overeenkomen. Bij een grote warmtevraag blijft er minder capaciteit over voor het opwekken van elektriciteit. Een deel van de 42 megawatt warmte die ARN per uur levert wordt om die reden opgeslagen in warmtereservoirs en vangt zo pieken op en garandeert tevens de elektriciteitsproductie.

ARN wekt al sinds jaar en dag elektra op. Een deel gaat op aan het eigen gebruik en het restant komt in het openbare net. Het bedrijf levert vanaf 1 januari 2002 alle elektriciteit die het opwekt aan Nuon.

Uiterlijk in 2005 komt daar ook warmte bij. Voor het laatste moeten de bedrijven aanmerkelijke investeringen plegen; bijvoorbeeld in de aanpassing van de verbrandingsoven. Daarbij moet er een ruim 6 kilometer lange transportleiding vanaf de ARN-locatie onder de Waal naar de Waalsprong worden getrokken. Deze zogeheten waterkruising beslaat bij elkaar ongeveer 850 meter. Het ligt in de bedoeling het tracé onder de rivierbedding te boren. In de komende maanden laat Nuon een uitgebreid vooronderzoek doen, omdat niet helemaal duidelijk is wat de bouwers onder de rivier kunnen aantreffen.

Het energiebedrijf wil de leiding gereed hebben wanneer in de Waalsprong zo’n 4000 tot 5000 woningen zijn opgeleverd. Momenteel staan er een kleine 1500 woningen. De bouw liep enige vertraging op door een mer-procedure.

Nuon laat zich vooralsnog niet uit over een prijs maar rekent al wel met ‘enkele miljoenen’. Het energiebedrijf neemt het technisch ontwerp en alle kapitaallasten voor zijn rekening.

ARN moet intussen investeren in voorzieningen die de warmte uit de installaties overdragen. Dat gebeurt met inmiddels tot standaard geworden producten, waarmee Nuon eerder afvalovens uitrustte. Die ‘tappen’ de warmte af uit de roosterkoeling en uit de turbine. Tijdens de werken kan de oven gewoon blijven doorbranden. De aansluitingen op de hete delen gebeurt zoveel mogelijk tijdens de revisiestoppen van de oven.

De keuze om via de omweg van afvalverbranding woningen te verwarmen hangt samen met de milieudoelstellingen van de gemeenten Arnhem en Nijmegen. Op die manier wordt de uitstoot van een aanmerkelijke hoeveelheid kooldioxide verhinderd. Voor het transport van de elektriciteit hoeft ARN geen bijzondere voorzieningen te treffen.

De afvalverbrander beschikt over een generator met een vermogen van 20 megawatt. Volgens het contract levert ARN jaarlijks 120 gigawattuur elektra tegen wat Nuon een ‘marktconforme prijs’ noemt.

Zes kilometer lange transportleiding onder de Waal

Reageer op dit artikel