nieuws

Aanrijding verzwakt draagkracht stelling

bouwbreed

In stellingmagazijnen vonden de afgelopen twee jaar meer calamiteiten plaats dan in de twintig jaar ervoor. Dat meldt de Vereniging van Stelling Leveranciers (VSL). Bedrijven sparen vaker op de breedte van de gang en op de afmetingen van het stellingvak. Daardoor neemt het aantal palletplaatsen toe; evenals de kans op aanrijschade door heftrucks. Een aanrijding vermindert de draagkracht van een stelling.

Formeel moeten magazijnstellingen aan het Bouwbesluit voldoen, maar in de praktijk komt daar niets van terecht. Een magazijnstelling is ook een arbeidsmiddel volgens de Arbowet. Magazijnen met stellingen zijn echter moeilijk in overeenstemming te brengen met de algemene aanwijzingen van Arbowet en -besluit. In het Arbo-Informatieblad AI-14 ligt de technische grondslag voor het ontwerp van stellingen vast. Het gaat onder meer om stellingbelastingen, veiligheidsmarges en de minimale veiligheidsafstanden waarbinnen een heftruck kan manoeuvreren.

In de praktijk bestaat echter nog onduidelijkheid over de eisen waaraan pallet-, inrij- en legbordstellingen moeten voldoen. Daar komt bij dat Arbobladen geen kracht van wet hebben. De Arbeidsinspectie controleert doorgaans niet preventief of aan technische grondslagen is voldaan. Wel kan de Arbeidsinspectie een calamiteit beoordelen op basis van AI-14. VSL ontwikkelde voor het berekenen van het draagvermogen aan de hand van de technische grondslag het GSF-keur samen.

Controle

De organisatie noemt het keur globaal genomen een optelsom van op juist bepaalde componenteigenschappen, een uniforme rekenmethode en een veiligheidsconcept. TNO biedt daar testen en controles voor aan. Het gaat om rekentechnisch of proefondervindelijk bepaalde eigenschappen van stellingonderdelen.

De componenten zijn gerangschikt in draagkrachttabellen. TNO controleert jaarlijks of de leden van het GSF-keur de bijbehorende regels naleven. Regelmatige steekproeven geven uitsluitsel over uitvoering en montage. Gebruikers kunnen individuele berekeningen en controles aanvragen. Zodra een stellingtype aan het keurmerk voldoet, ontvangt de leverancier een gewaarborgd productcertificaat. Europese aanbieders kunnen onder voorwaarden met het GSF-keur leveren.

Richtlijn

Brussel vaardigde richtlijnen uit voor pallet- en legbordstellingen. Deze FEM 10.2.02, afgeleid van de Europese ontwerpnorm voor staalconstructies, vormt de technische grondslag voor alle nationale normen. In Nederland is dat de NEN-serie 5051 tot en met 5054.

De bedrijfstakvereniging GSF waardeerde onder invloed van de richtlijn het GSF-keur op en hanteert de nieuwe regels onder de nieuwe organisatienaam VSL. TNO Bouw controleert preventief en verricht onderzoek; TNO Certification beheert en handhaaft het keur, ook bij buitenlandse leveranciers. Mogelijk krijgen deze inspecties in het laatste geval een Europese erkenning in de vorm van Quality Mark.

De VSL waarschuwt voor verwarring met TüV-keuring of met ISO 9000-certificering. Die geven alleen uitsluitsel over de organisatie van een onderneming en niet over de kwaliteit van een product.

VSL, Zoetermeer, telefoon (079) 3531271.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels