nieuws

Zonneboilercombi en gebalanceerd ventilatiesysteem verlaagt EPC tot 0,67

bouwbreed Premium

De combinatie van een zonneboilercombi en een gebalanceerd ventilatiesysteem met 95 procent warmteterugwinning bereikt een EPC van 0,67. Deze variant leverde de beste energieprestatie van de tien installaties die het bureau Sustainergy uit Culemborg in opdracht van Daalderop uit Tiel onderzocht. Het bureau ging uit van een tuinkamer tussenwoning en keek naar energieprestatie, prijs, comfort en bouwkundige ingrepen. De bestudeerde installaties kunnen overal in de woningbouw worden toegepast.

Bij de presentatie van de bevindingen tijdens het Nationaal EPN Debat dat Daalderop in Rotterdam hield, benadrukte de rapporteur dat het meetresultaat alleen verband houdt met producten van dit specifieke merk.

Die zijn dan afgezet tegen de tuinkamer tussenwoning die de Novem als referentiewoning gebruikt. Dat is welbeschouwd een standaard rijenwoning. Daarin zit een wisselaar die met een rendement van 75 procent warmte uit ventilatielucht haalt.

Sustainergy gaat daarentegen uit van een wisselaar met 95 procent rendement. Zo komt het EPC uit op 0,88. De variant die onder deze omstandigheden de beste bleek, reduceert tegen 4049 gulden meerkosten het EPC met 0,21. De specifieke investering komt hiermee op 19 gulden per honderdste EPC-punt.

Het EPC is samengesteld uit de verbruikswaarden van onder meer de verwarming van ruimte en tapwater, de verlichting en de ventilatie, aangevuld met de opbrengst van systemen als zonnecellen.

De varianten met een hoogrenderende warmterugwinning leveren een betere energieprestatie dan de installaties zonder. De goedkoopste oplossing combineert een warmtepompboiler met een HR 107-ketel. De minderkosten van de ventilatie en de tapwaterverwarming compenseren een deel van de meerkosten van de warmtepompboiler. De verrekening van de energiepremie genereert inkomsten. Deze installatie levert evenwel de laagste energieprestatie.

Als alternatief voor de gebalanceerde ventilatie met 95 procent warmteterugwinning kan een Multisolar met 4,12 vierkante meter collectoroppervlak dienen. Dat kost echter 0,03 EPC-punten en 488 gulden wanneer de energiepremie kan worden doorberekend. De bouwkundige toestand laat niet altijd gebalanceerde ventilatie toe zodat de Multisolar een aanvaardbare vervanging biedt.

Het onderzoek beschouwde ook de kosten voor de investerende partij en hanteerde daarvoor de huidige gemiddelde marktprijzen. Die kosten lopen terug wanneer de investeerder de energiepremie kan doorberekenen aan de koper van de woning.

De nieuwbouw kan aanspraak maken op 1500 gulden voor zonne- en warmtepompboilers. Doorberekening inclusief btw betekent voor de ondernemer een omzet van 1260,50 gulden exclusief btw.

De verhouding tussen de meerkosten en de EPC-reductie geeft aan hoe effectief de maatregelen zijn. Deze verhouding valt doorgaans gunstiger uit bij een hogere EPC: in woningen met een slechtere energieprestatie kost het minder het EPC te verlagen.

Met de onderzochte concepten in gedachten noemt Sustainergy een EPC van minder dan 1,0 mogelijk zonder hoogrenderende warmteterugwinning. Een EPC van minder dan 0,9 is zonder meerkosten te realiseren. Zakt het getal beneden 0,8 dan belopen de meerkosten 3414,40 zonder – of 2156 gulden met energiepremie. Bij een EPC van 0,7 gaat het om respectievelijk 4041,40 en 2783 gulden.

Vooralsnog laat de overheid de EPN voor woningen onveranderd om de woonlasten voor huurders te beperken. Zeer energiezuinige woningen maken aanspraak op extra middelen via de Energiepremieregeling. De grens van de stichtingskosten ligt nu bij 600.000 in plaats van bij 400.000 gulden. De landelijke overheid ziet samen met de VNG strenger toe op de handhaving van de EPN. In het geval van de woningbouw wil VROM de EPA intensiveren en zo komt de lagere inkomens tegemoet komen. De mate van energiebesparing bepaalt mede de woningwaardering. Voor de U-bouw geldt vanaf 1 april 2002 een strengere EPN. Voor alle doelgroepen wordt de EPA uitgebreid. De Rijksgebouwendienst geeft het voorbeeld.

Reageer op dit artikel