nieuws

Wonen aan Noordzeekanaal op Hembrugterrein Zaandam

bouwbreed

Op het Hembrugterrein in Zaandam moeten in de toekomst 1500 tot 2350 woningen worden gebouwd. Ook zijn er mogelijkheden voor 75.000 tot 140.000 vierkante meter bedrijfsruimte. Bebouwing is mogelijk zonder aantasting van het bestaande groen, waaronder een oud kleibos.

Volgens de door de gemeente Zaanstad opgestelde ontwikkelingsvisie biedt het terrein met een omvang van 45 hectare direct aan het Noordzeekanaal unieke kansen. Een groot deel van het gebied is nu verlaten. Er staat een bonte verzameling bunkers, werkplaatsen en kantoorgebouwen met een cultuurhistorische waarde. De helft van de 120 bestaande bedrijfsgebouwen, waaronder twaalf rijksmonumenten zouden een nieuwe bestemming kunnen krijgen.

Voor de inrichting wordt, zo verklaart projectleider F. Vreugdenhil, gedacht aan een groots entreeplein dat wordt omringd door bestaande bebouwing. Daar zou bijvoorbeeld een supermarkt een plaats kunnen krijgen. Verder wil de gemeente het bestaande groen behouden. Het kleibos is uniek voor Noord-Holland.

De ontwikkelingsvisie is het resultaat van denkwerk met drie ontwerpteams met architecten als de Vlaamse bouwmeester Bob van Reeth, de Japanse architect Marikko Kira en de Amsterdamse architect Andre van Stigt. Ook projectontwikkelaars als HVM, MAB en een combinatie van woningcorporaties, ING Vastgoed en Ballast Nedam zouden, zo verklaart Vreugdenhil, graag in het gebied aan de slag gaan. Het minimumprogramma vraagt al een investering van 1 miljard gulden.

Of het ooit tot verstedelijking komt, is volgens Vreugdenhil nog niet duidelijk. Het terrein is nu nog in bezit van de Rijksoverheid. Een eeuw geleden vestigde Defensie aldaar de Rijkspatronenfabriek. Nu maakt het Duitse Eurometaal er nog wapenonderdelen en er is een munitieopslagplaats . Dat bedrijf zal het gebied moeten verlaten.

De gemeente heeft daarom besloten de vorming van meer concrete plannen te bevriezen, totdat duidelijkheid bestaat over de toekomstige eigendomsverhoudingen.

Reageer op dit artikel