nieuws

Tilburg trekt bouwvergunning 143 huizen onverwachts in

bouwbreed Premium

De bouw van 143 woningen in nieuwbouwwijk De Reeshof in Tilburg gaat niet door. Het college van B en W heeft de bouwvergunning plotsklaps ingetrokken nadat negentig omwonenden bezwaar hadden aangetekend.

Dit voorjaar gaf het nog een bouwvergunning af aan Crapts Projectontwikkelingsmaatschappij het project, dat de – ook achteraf – toepasselijke naam Utopium meekreeg.

Omwonenden vreesden echter voor het natuurlijke evenwicht in het gebied, dat tegen het riviertje de Donge ligt. Architect T. Venhoeven had getracht de woonblokken te integreren met het landschap, maar de bezwaarmakers vonden zijn poging niet toereikend, ondanks bijvoorbeeld ondergrondse parkeergelegenheid.

De gemeente was veel gelegen aan het project. Het college bood protesterende bewoners eerder dit jaar nog vergeefs extra natuurontwikkeling rondom de Donge aan als zij hun bezwaren zouden intrekken. Hun bereidheid door te vechten tot aan de Raad van State deed de gemeente overstag gaan. Formeel zijn de bezwaren tegen Utopium gegrond, aangezien het bestemmingsplan dergelijke bebouwing in deze ecologische zone niet volledig toestaat.

Wethouder E. Aarts-Engbers van Ruimtelijke Ordening is teleurgesteld. “We waren zeer enthousiast om dit hoogwaardige plan uit te voeren. Om die reden is behoorlijk wat ambtelijk werk verzet.”

Smaak

Toch kan Aarts-Engbers ook de instelling van de omwonenden begrijpen. “Zij hebben jarenlang in een gebied gewoond met een prachtig uitzicht. Daarom kan ik me voorstellen dat de moderne architectuur en de hoogte van de nieuwe woningen niet goed in de smaak valt. Gelukkig is Crapts alweer bezig met een nieuw plan, dat wel binnen de bepalingen in het bestemmingsplan zal vallen.”

Reageer op dit artikel