nieuws

Strand Rockanje blijft zonder paviljoens

bouwbreed Premium

Er mogen geen paviljoens op het strand van Rockanje worden gebouwd. De Raad van State heeft in een hoger-beroepszaak beslist dat de bouw in strijd is met het bestemmingsplan.

De gemeente Westvoorne heeft de bouwvergunning voor het oprichten van vijf strandpaviljoens en 37 dagverblijven geweigerd. Tegen dit besluit hebben de beoogde exploitanten bezwaar gemaakt bij de rechtbank in Rotterdam. Daar kregen zij geen gelijk. De rechtbank heeft geoordeeld dat ten tijde van het indienen van de bouwplannen het bestemmingsplan ‘Zeegebied’ gold, en niet het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Rockanje’, zoals de bezwaarmakers stellen. De Raad van State heeft dit standpunt overgenomen. Daarbij merkte de voorzitter op dat het afkalven van de duinen en het verplaatsen van de kustlijn richting het oosten geen invloed heeft op de grens tussen beide bestemmingsplannen.

Reageer op dit artikel