nieuws

Rechtbank wijst alle vier eisen in zaak toneeltoren Hoorn af

bouwbreed Premium

Aannemersbedrijf Heddes Bouw stelde vier eisen in reconventie die donderdag allemaal door de president van de rechtbank in Alkmaar werden afgewezen. De aannemer is veroordeeld in de kosten van het geding. Een overzicht.

Op 12 september eiste de president van de rechtbank in Alkmaar dat Heddes Bouw de veiligheidsvoorzieningen die door TNO en de Arbeidsinspectie waren opgesteld, voor 15 oktober zou uitvoeren. Doordat Heddes daaraan niet voldeed, dreigde de gemeente Hoorn het kort geding aan te houden. Maar voordat het zover kwam, beëindigde de gemeente op 2 november de aannemingsovereenkomst. Gesteund door alle fracties van de gemeenteraad kon het college op zoek naar een nieuwe aannemer die de bouwwerkzaamheden aan schouwburg Het Park kon hervatten. Ook ging de raad akkoord met het voornemen Arcadis als constructeur voor de toneeltoren aan te wijzen en daarmee Aronsohn raadgevende ingenieurs buiten spel te zetten.

Alleen Heddes Bouw ging niet akkoord met de ontbinding van de aannemingsovereenkomst. Het bedrijf zag in het ‘tweede’ kort geding een mogelijkheid om de rechter naar zijn kant van de zaak te laten kijken. Heddes verzocht daarom om een vervolgbehandeling bij gelegenheid waarvan het vier eisen stelde.

Wanprestatie

Ten eerste eiste Heddes dat de gemeente de aannemingsovereenkomst nakwam. Het belangrijkste argument dat Heddes hiervoor aandroeg, was dat er geen sprake was van een wanprestatie op grond waarvan de aannemer in gebreke zou zijn. De rechter wees de eis af en oordeelde dat wel van wanprestatie sprake was; al moet dat uit de bodemprocedure nog blijken.

Een belangrijke overweging voor de president was dat de uitvoerende taak een verplichting is, die de hoofdaannemer betreft. Dit gold ook voor Heddes die stelde niet te kunnen starten, omdat het bedrijf afhankelijk was van controles en goedkeuringen van Aronsohn en onderaannemer BNG.

De tweede eis betrof de uitbetaling van schadepenningen aan de aannemer, voor zover zij strekken tot vergoeding van door Heddes gemaakte of nog te maken herstelkosten. Tijdens de zitting had de gemeente al toegezegd dat door haar van de verzekeringsmaatschappij ontvangen schadepenningen terstond te betalen. Daarmee was ook deze eis van de baan.

De derde vordering van Heddes betrof de verbieding de gestelde bankgarantie in te roepen. Ook deze eis werd afgewezen. De gemeente stelde dat er na eventuele uitbetaling van schadepenningen een aanzienlijke schadepost overblijft.

Tot slot eiste Heddes de aanwijzing van deskundigen om advies uit te brengen. Heddes achtte spoedarbitrage wenselijk, omdat het bedrijf het niet eens was met de beslissing van de bouwdirectie. Ook deze eis werd afgewezen met als argument dat TNO over de oorzaak van het instorten van de toneeltoren op 29 mei een rapport uitbracht.

Reageer op dit artikel