nieuws

Maasvlakte definitief in fasen aangelegd

bouwbreed Premium

De landaanwinning voor de Tweede Maasvlakte zal in voorgeschreven fasen plaatsvinden en is afhankelijk van de marktvraag.

Dat heeft het kabinet afgelopen vrijdag besloten bij de presentatie van het definitieve standpunt over de Mainport Ontwikkeling Rotterdam.

Nieuw is dat het Rijk de voorwaarden voor zandwinning heeft aangescherpt en criteria heeft geformuleerd voor de havenactiviteiten die op de uitbreiding in zee zullen plaatsvinden. Het gebied valt namelijk onder de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn en daarom is het Rijk verplicht de plannen bij de Europese Unie te toetsen.

Verder blijft het Rijk bij zijn standpunt dat eerst de bestaande Maasvlakte beter moet worden benut. Daarna mag landaanwinning plaatsvinden. Als compensatie daarvoor wordt 750 hectare natuur- en recreatiegebied aangelegd op Midden-IJsselmonde en ten noorden van Rotterdam.

Over de financiering van de projecten en het tijdstip van uitvoering doet het kabinet nog geen uitspraken. Het is de bedoeling dat het geïnteresseerde bedrijfsleven het grootste deel van de kosten draagt.

Reageer op dit artikel