nieuws

‘Foyer de Jeunesse’ opstapje naar zelfstandig bestaan

bouwbreed Premium

Na een grondige renovatie van een woon/winkelpand is de eerste Nederlandse ‘Foyer de Jeunesse’ in het centrum van Vlissingen geopend. Een Foyer is een huis geschikt voor verscheidene bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het realiseren van een zelfstandig bestaan. De Foyer is tot stand gekomen door financiële en inhoudelijke bijdragen van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV).

Een Foyer de Jeunesse biedt aan een gevarieerde groep jongeren tussen de zeventien en drieëntwintig jaar de mogelijkheid tot begeleid wonen. De doelgroep wordt gevormd door startende jongeren op de woningmarkt, jongeren die op zoek zijn naar tijdelijke huisvesting vanwege studie of stage, jongeren op zoek naar werk of jonge asielzoekers. De bewoners kunnen er maximaal twee jaar terecht. Als ze dat willen, krijgen ze begeleiding van een coach bij het voeren van hun eigen administratie, beheer van hun financiën en het zoeken naar werk of opleiding.

In Frankrijk functioneert het concept al sinds het einde van de tweede wereldoorlog. In alle grote steden zijn Foyers die ruimte bieden aan meer dan vijftigduizend bewoners. Maar ook bij ons bestaat een grote behoefte aan dergelijke bewoning. Na het gereedkomen van het huis in Vlissingen, waren er voor elk van de vierentwintig kamers minimaal drie aanmeldingen.

De Foyer de Jeunesse Walcheren is gehuisvest in een oud woon/winkelpand in het centrum van Vlissingen. Een grootscheepse renovatie maakte het project mogelijk.

Ook in andere Nederlandse steden komen foyers. Een tweede project is in Amsterdam gepland. Hier wordt geen gebruik gemaakt van bestaande bouw, maar vindt nieuwbouw plaats. Maar ook elders in het land, zoals in Dordrecht, bestaan initiatieven voor het Foyerconcept.

Reageer op dit artikel