nieuws

Fout bij verkoop van grond bouwcomplex

bouwbreed Premium

Woningcorporatie Het Oosten en ontwikkelaar Latei zijn met de bewoners van het nieuwbouwcomplex Meander in stadsdeel Westerpark in conflict geraakt over het eigendom van de openbare ruimte. Door een fout bij de verkoop van de appartementen is alle grond eigendom van de bewoners. Een aantal van hen heeft nu het voornemen de wandelpromenade en een binnenhof langs de Kostverlorenvaart met hekken af te sluiten.

Het Oosten erkent de fout. De bewoners hebben weliswaar niet voor de grond betaald, maar formeel hebben zij het gebied in eigendom. Afsluiting zou echter de postbezorging belemmeren. Ook kunnen nutsbedrijven dan niet meer hun werk doen. Verder vindt de corporatie dat beheer van de straat beter aan het stadsdeel kan worden overgelaten. In overleg wordt naar een oplossing gezocht.

Reageer op dit artikel