nieuws

Britse Highway Agency wil langdurige relaties

bouwbreed Premium

De Highway Agency, de Britse Rijkswaterstaat voor de wegenbouw, wil toe naar samenwerking op langere termijn met aannemers in de GWW-sector. Het bureau heeft een nieuwe aanbestedingsstrategie opgesteld, met als voornaamste doel het werk aan nieuwe of bestaande motorwegen te versnellen.

De Highway Agency geeft jaarlijks circa 2.5 miljard euro uit aan wegenprojecten. De dienst is verantwoordelijk voor alle autosnelwegen in het land en voor de belangrijkste secondaire wegen. Op dit wegennet leggen automobilisten dagelijks eenderde van een miljard kilometer af.

Tot voor kort koos ook de Highway Agency bij aanbestedingen meestal de aannemer die de laagste prijs bood. “Die biedt echter lang niet altijd waar voor z’n geld bij de uiteindelijke kosten of bij het totale kostenplaatje gedurende de hele levenscyclus. Bovendien heerste er altijd veel wantrouwen tussen de aannemerswereld en de overheid, waardoor vooral op het gebied van kostenbeheersing slechte resultaten werden geboekt.” aldus de Highway Agency. Uit onderzoek is gebleken dat een betere aanbesteding en een nauwere relatie met aannemers tot besparingen van 30% kunnen leiden

De wegendienst werkt voortaan met kadercontracten en contracten met een leidende aannemer. Ook met leveranciers worden langjarige overeenkomsten afgesloten. Om te voorkomen dat aannemers hierdoor ‘inslapen’ worden voortdurend doelen en criteria gesteld en gecontroleerd. Volgens de Highway Agency moet het zo mogelijk zijn nieuwe wegen jaren eerder op te leveren dan tot nu toe het geval is en veel betere resultaten te bereiken bij het onderhoud.

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe strategie is om alle partijen in een eerder stadium te betrekken bij de planning van grote wegenprojecten. In het verleden waren aannemers volstrekt niet betrokken bij het ontwerp of de voorbereiding. Pas als het contract was getekend, ging de aannemer aan de slag. Hetzelfde geldt voor de verschillende leveranciers.

Veiligheid

Dat betekent echter dat er nauwelijks wordt gekeken of een ontwerp ook op een aanvaardbare manier is uit te voeren. Daarbij gaat het nadrukkelijk niet alleen om de kosten en de benodigde tijd, maar ook om de veiligheid van de uitvoerende mensen zelf. “Een eerdere betrokkenheid van de aannemer en de leveranciers levert meer ruimte voor innovatie, een beter risicomanagement, betere planning van de vereiste materialen en machines en van de benodigde mensen, een grotere kans dat het werk ook volgens het ontwerp is uit te voeren en een kortere oplevertijd met minder gevolgen voor de omgeving tijdens de uitvoering van het project.”

Bij die vroegere betrokkenheid gaat het niet alleen om de hoofdaannemer maar ook om onderaannemers. “Daar zit tegenwoordig vaak de kennis en kunde die nodig zijn om een project op een goede en innovatieve manier te realiseren. In het traditionele model werden zij pas aangezocht nadat het contract met de hoofdaannemer rond was, maar het is veel beter iedereen in de keten zo vroeg mogelijk bij het project te halen,” aldus de Highway Agency.

Reageer op dit artikel