nieuws

Bouw ziet omzet en winst dalen

bouwbreed Premium

De reële omzet in de bouw daalt dit jaar met 2,7 procent. Dit blijkt uit de jaarlijkse Enqu-te Regionale Bedrijfsontwikkeling (ERBO) van de Kamers van Koophandel.

De omzet in de onderzochte sectoren nam volgens het onderzoek met 1 procent af in 2001. De bouw is koploper in de daling. Alleen de dienstensector gaf een lichte stijging met 0,1 procent te zien.

Het aantal bedrijven in de bouw dat winst maakt bleef gelijk met 95 procent. Op dat punt is de bouw eveneens koploper. Gemiddeld genomen maakt 89 procent van de bedrijven in Nederland winst. De landbouw is hekkensluiter met 80 procent.

Wel daalde het aantal bouwbedrijven dat voldoende rendement behaalt iets van 84 procent in 2000 naar 82 procent in 2001. Gemiddeld voor alle sectoren liggen die percentages op 74 en 72. De landbouw is wederom hekkensluiter met 61 procent van de bedrijven die voldoende rendement halen.

Deze cijfers staan in schril contrast met het vertrouwen dat ondernemers in 2000 nog hadden voor dit jaar. Dat lag op een historisch hoog niveau. Achteraf, zo meent de Vereniging van Kamers van Koophandel, kan men vaststellen dat de omslag in de economie al was begonnen.

Voor het komende jaar is het optimisme duidelijk getemperd. De indicator voor het ondernemersvertrouwen daalt 25 punten, maar ligt historisch gezien nog steeds op een hoog niveau.

De aanslagen in de Verenigde Staten blijken overigens maar een gering effect te hebben gehad op de daling van het vertrouwen. Die daling zette zich al voor 11 september in. De Vereniging schat dat ongeveer eenderde van de vertrouwensdaling te wijten is aan de aanslagen.

Reageer op dit artikel