nieuws

Zwarte grond in goede banen

bouwbreed Premium

De vraag naar zwarte aarde, afkomstig van afgravingen bij bouwprojecten en natuurgebieden in het Noorden, is mogelijk groter dan het aanbod.

Dat stelt het samenwerkingsverband Progrond, een initiatief van Staatsbosbeheer Groningen en Drenthe, Grontmij in Haren en de Friese aannemer Van der Wiel. Doel van de organisatie is het in goede banen leiden van de miljoenen kubieke meters overtollige zwarte grond, waarnaar in het Noorden tot voor kort vrijwel geen vraag was. Groot probleem daarbij is dat het vervoeren van de grond over grotere afstanden te kostbaar is.

Alleen al in de provincies Groningen en Drenthe wist Progrond het afgelopen jaar een half miljoen kuub zwarte grond weg te zetten. Dat is een opmerkelijk resultaat, aangezien de grond tot voor kort aan de straatstenen niet was kwijt te raken. Er dreigde bovendien een groot probleem bij de toekomstige afgravingen van grote terreinen als De Blauwe Stad (3,5 miljoen kuub) en het herinrichtingsproject Roden/Norg (4 miljoen kuub).

Speelheuvels

De vrijgekomen zwarte grond wordt vooral gebruikt voor de aanleg van speelheuvels, landschapselementen en geluidswallen in nieuwe woonwijken. Ook de landbouw gebruikt de grond om laag gelegen akkers op te hogen. In het verleden werd de zwarte aarde ook gebruikt voor de bouw van geluidswallen. Tegenwoordig besluiten gemeenten echter steeds vaker om hier (licht) vervuilde grond voor te gebruiken.

Overigens verloopt het slijten van Groningse klei een stuk minder moeizaam. De stevige klei wordt met succes aangewend voor onder andere dijkverzwaringen, de baksteenindustrie en het afdekken van vuilnisbelten. Goede veengrond kan gemakkelijk worden verwerkt tot pot- en tuinaarde.

De laatste jaren werken bouwers en natuurbeheerders in het noorden – mede gezien de moeilijkheden bij het slijten van overtollige grond – in toenemende mate met een zogeheten gesloten grondbalans. De aarde, die wordt afgegraven, wordt zo dicht mogelijk bij het werk opnieuw hergebruikt.

Reageer op dit artikel