nieuws

Z-vormig S-profiel koppelt T-elektrodes

bouwbreed Premium

Ondanks subsidies van de overheid zijn zonnepanelen nog steeds tamelijk prijzig. Een simpel idee van een kleine uitvinder zou een kostbare stap in het productieproces aanmerkelijk kunnen vereenvoudigen.

octrooi

nummer: 1018826

houder: R. Tiedink

uitvinders: R.Tiedink, C. Hersmis

Een zonnepaneel bestaat uit een aantal onderling gekoppelde zonnecellen, die gewoonlijk elk op zich weer zijn opgebouwd uit drie laagjes. Wanneer er zonlicht op de cel valt, ontstaat er een spanningsverschil tussen de buitenste lagen. Het gaat daarbij om een negatieve en een positieve laag, gescheiden door een neutrale. Bij het onderling verbinden van de buitenste lagen met een metaaldraad gaat er een stroom elektronen lopen, waarmee in huis veel nuttigs kan worden gedaan. Op voorwaarde uiteraard dat je een voldoende groot aantal zonnecellen koppelt, want anders blijft het elektrisch vermogen te laag om bijvoorbeeld je pc of iMac te laten werken.

Een kostbare stap in het productieproces van zonnepanelen is het handmatig aanbrengen van de verbindingen tussen de losse zonnecellen. En de gebruikelijke toepassing van elektroden die voor de positieve laag anders zijn dan voor de negatieve, is ook niet echt kostenverlagend. Reden voor R. Tiedink om iets beters te bedenken. Naast zijn baan als salesmanager bij Exendis, voorheen De Drie Electronics, werkte hij in de avonduurtjes aan zijn vinding. De uitwerking deed hij samen met C. Hermis, die als expert regelmatig door De Drie Electronics wordt ingehuurd. Tiedink: “Het octrooi strekt zich uit tot het productieproces, de zonnecel zelf en de totale module. Het resultaat is beter, goedkoper en veiliger dan een standaardzonnepaneel.”

De zonnecellen krijgen aan boven- en onderzijde identieke, T-vormige elektrodes, waarbij de balk van de T steeds aan de rand van een van de korte zijden van de betreffende laag ligt. Het enige verschil is de richting van de steel van de T, die aan boven- en onderzijde precies tegengesteld loopt. Die steel is trouwens taps uitgevoerd zodat, aldus het octrooi, “de elektronen elkaar niet te veel verdringen.”De verbinding tussen de individuele zonnecellen kan volgens het octrooi nu heel simpel gemaakt worden met een eenvoudig S-profieltje, dat overigens veel meer op een Z lijkt. Resultaat van deze aanpak is in ieder geval een besparing in tijd en materiaal. Dit zal weer onafwendbaar leiden tot lagere productiekosten. Een marktklaar product is er evenwel nog niet.

Reageer op dit artikel