nieuws

Verontreiniging te lijf door sondering

bouwbreed Premium

Door gebruikmaking van een nieuw bentonietmengsel behaalde Geodelft in Drenthe de recorddiepte van 103 meter. Met een kracht van 12 ton is het sonderingsonderzoek uitgevoerd.

Volgens ing. H. van de Velde van Geodelft bestaat de behoefte om steeds verder de ondergrond binnen te dringen. Of dat mogelijk is hangt wel af van de geologische omstandigheden. Denk in dit verband aan de aanwezigheid van zwerfkeien. Vrijwel alle standaard sondeerwagens kunnen een kracht leveren van 20 ton. Met die kracht in het vooruitzicht kunnen er nog grotere sondeerdieptes bereikt worden. Kortom, de ‘bodem’ is nog niet in zicht.

Van de Velde: “Onze bodem is zo’n 20.000 jaar geleden vooral in het oosten van het land fors in beweging geweest. Het landijs heeft toentertijd de grondlagen gevormd. Onze methode van diepsonderen brengt veel meer aan het daglicht en verstrekt ons gegevens over bijvoorbeeld waterwingebieden. Het is ook interessant voor het opsporen van zware verontreinigingen die diep in de grond wegzakken. Dit is bepalend voor een eventuele saneringsaanpak. Daarbij kun je nog denken aan funderingsonderzoek voor hoogbouw.”

Bij een sondering wordt een stang met een conusvormig uiteinde in de grond gedrukt. Apparatuur in de conus meet de druk die de conuspunt ondervindt. Daarbij levert deze conus gegevens over de waterspanning en de wrijving met de grond. Door de wrijving tussen de grond en de sondeerstangen was de diepte gelimiteerd en om deze te beperken is sondeerapparatuur voorzien van een zogeheten kleefbreker. Dit is een verdikking van de sondeerstang, ongeveer een halve meter achter de conus. Om wrijving verder te beperken doet Geodelft proeven met een aangepaste techniek waarbij een bentonietmengsel via gaatjes in de sonderstang wordt geïnjecteerd. In klei levert dit goede resultaten op, maar in zand liep het smeermiddel weg in de poriën. Een nieuw ontwikkeld bentonietmengsel blijkt nu alle gewenste eigenschappen te hebben. Het is volgens Geodelft goed te verpompen, dicht poriën af en heeft de gewenste smerende werking.

Reageer op dit artikel