nieuws

Toenemend aantal jongeren kiest voor schilder of stukadoor

bouwbreed

De animo om schilder of stukadoor te worden is toegenomen. Het aantal leerlingen dat voor een beroepsopleiding in deze richting koos, groeide met tien procent in vergelijking met vorig jaar. Toen meldden zich 2000 jongeren aan. Inmiddels zijn er 2200 aanmeldingen geboekt.

Dat heeft het Opleidingscentrum SVS bekendgemaakt. “De toename bij het sterkst bij de stukadoors. In de schilderklassen spreken we vooralsnog van een lichte groei”, zo verklaart een toelichting van SVS.

Volgens het bedrijf is de toegenomen belangstelling vooral te danken aan de landelijke en regionale promotieacties die zijn ondernomen richting jongeren.

Volgens SVS worden die maatregelen sinds dit jaar regionaal gecoördineerd in platforms Instroombevordering en Uitstroombeperking. “De activiteiten van deze platforms zijn gericht op samenwerking tussen en onderlinge ondersteuning van het regionale bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Aan de stijging van het aantal leerlingen te zien, werpt deze bundeling van activiteiten nu al haar vruchten af.”

Momenteel werkt het opleidingscentrum aan een verder afstemming van deze activiteiten op de interessesfeer van jongeren.

Reageer op dit artikel