nieuws

Strengere energie-eisen in utiliteitsbouw

bouwbreed Premium

Het Rijk gaat strengere energie-eisen stellen aan utiliteitsgebouwen. Dat heeft de ministerraad besloten. De bedoeling is dat gevangenissen, scholen, winkels en kantoren minder energie verbruiken. De aangescherpte energieprestatienormen worden april volgend jaar al opgenomen in het Bouwbesluit.

Op basis van een analyse van de effecten voor consumenten, bedrijfsleven en het milieu is bepaald hoe streng de nieuwe eisen kunnen worden. Aan de vastgestelde normen kan tegen geringe meerkosten worden voldaan, volgens het ministerie van VROM.

Voor huizen zijn strengere eisen vooralsnog niet aan de orde. Daar ligt de energieprestatie-eis voor nieuwbouw al enige tijd op 1. Een lagere norm zou hoge kosten met zich meebrengen en het binnenklimaat van de woningen verslechteren.

Het besluit van de ministerraad maakt onderdeel uit van een breed pakket aan maatregelen om het energieverbruik in gebouwen te verminderen. Die maatregelen hangen samen met de afspraken die in 1997 in Kyoto zijn gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het totale pakket wordt binnenkort in een brief aan de Tweede Kamer aangeboden. De aanscherping is totstandgekomen na een motie van PvdA-kamerlid en oud-minister De Boer.

Reageer op dit artikel