nieuws

Publicatiereeks ‘Roestvast staal in de bouw’

bouwbreed

Bouwen met staal, CUR, NCC, SBR en TNO presenteren ‘Roestvast staal in de bouw’. Dit is een vierdelig publicatiepakket met een inleidende brochure en cd-rom over het gebruik van roestvast staal bij gebouwen en civiele constructies.

Vermeldenswaard is dat de publicaties op elkaar aansluiten waardoor één naslagwerk ontstaat. Op de cd-rom staat de volledige inhoud van de publicaties en de oorspronkelijke TNO-onderzoeksrapporten.

De eerste publicatie ‘Ontwerpen met roestvast staal’ is bestemd voor architecten en geeft inzicht in de bruikbaarheid van de verschillende soorten met tips voor vormgeving en detaillering. De tweede, ‘Construeren met roestvast staal’, is geschreven voor constructeurs. Deze bevat de CUR-Aanbeveling 85 met rekenregels voor over overwegend statisch belaste bouwconstructies. De aanbeveling sluit aan op de NVN-ENV 1993-1-4 en geeft aanvullingen op de Eurocode 3. Voor aannemers en producenten is ‘Bouwen met roestvast staal’ opgesteld. In deze derde publicatie ligt de nadruk op de praktische toepassing. Onderwerpen: toepassingsgebieden per soort, bouwfysica, detailleren, uitvoering en reparaties. De laatste publicatie ‘Onderhoud van roestvast staal’ verstrekt informatie over corrosieweerstand, corrosievormen, kosten en materiaalbehandeling tijdens bouw en gebruik.

NCC staat voor Nederlands Corrosie Centrum, SBR voor Stichting Bouwresearch en TNO voor Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek.

Reageer op dit artikel