nieuws

Onheilsboden geen reden tot noodstop

bouwbreed

Ondanks de onheilstijdingen over inzakkende bedrijvigheid ziet zowel het Algemeen Verbond Bouwbedrijf als vakbond FNV Bouw geen reden hun inzet bij de cao-onderhandelingen bij te stellen.

Het Midden- en Kleinbedrijf Nederland daarentegen doet een dringende oproep een jaar lang af te zien van welke looneis dan ook. Wat voorzitter H. de Boer van MKB Nederland betreft, wordt zelfs in bestaande cao’s ingebroken om elke salarisgroei te bevriezen.

“In de wandelgangen hoor ik dat ondernemers zich serieus zorgen maken”, verklaart P. Wouters van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf. “Dat we te maken hebben met economische tegenwind is duidelijk. In diverse sectoren valt terughoudendheid te constateren bij het geven van nieuwe opdrachten”.

Ondanks de wolken die zich samenpakken, wenst het AVBB geen noodstop te maken. Wouters: “We zijn bezig met de opmaat naar de cao-onderhandelingen. Het is moeilijk te bepalen in welke richting gedacht moet worden. Als er meer bekend is staan we voor een nieuwe afweging. Het AVBB ziet op dit moment geen reden zich bij het standpunt van MKB Nederland aan te sluiten”.

Net als het AVVB haalt vakbond FNV Bouw voorlopig de schouders op voor het groeiend aantal onheilsprofeten. “In de bondsraad is vastgesteld dat we gaan voor een loonstijging van maximaal vier procent”, stelt J. Bos. “FNV Bouw doet niet mee aan paniekvoetbal door de eisen nu plotseling bij te stellen. We moeten uitgaan van de feiten. In de bouw is de groei wat minder dan vorig jaar. Nou en? Ook minder groei is groei. Daarom kwamen we vorig jaar met een eis van zes procent en nu met vier procent loonsverhoging. Er bestaan geen harde gegevens die zo desastreus zijn dat het noodzakelijk is dat we op de nullijn moeten gaan zitten”.

Op pagina 5

CPB: loonstijging van hooguit 3 procent

Reageer op dit artikel