nieuws

Ondertekening gedragscode bij uitponding huurwoningen

bouwbreed Premium

De overheid moet huurders die bij uitponding van complexen niet in staat zijn hun woning aan te kopen beter beschermen. Dat zei M. van Veen, directeur van de Nederlandse Woonbond bij de ondertekening van een gedragscode met Stienstra Beleggingen in het woningbouwcomplex Nellesteijn in Amsterdam-Zuidoost.

De Nederlandse Woonbond krijgt veel klachten van huurders dat woningen niet of uitermate slecht worden onderhouden, op het moment dat de eigenaar van plan is de woningen per stuk te verkopen. De bond vindt dat bewoners die niet kunnen of willen kopen beter moeten worden beschermd. Zittende huurders moeten na verkoop niet in de verdrukking komen. Ook moeten zij in volstrekte vrijheid kunnen beslissen over huur of aankoop.

Postief is Van Veen over de nu gemaakte afspraken met Stienstra Beleggingen, een grote beheerder van huurwoningen in ruim tweehonderd Nederlandse steden. Stienstra verwerft overal in ons land actief huurwoningen om vervolgens het huurobject te kunnen privatiseren. Bij dit zogeheten uitponden zal Stienstra de huurder voortaan goed informeren. Bij aankoop binnen appartementencomplexen zal aan de koper een meerjarenplanning voor groot onderhoud worden overhandigd. Heeft Stienstra niet de meerderheid in de vereniging van eigenaren, dan zal bij achterstallig onderhoud via procedures worden geprobeerd het onderhoud alsnog af te dwingen. Ook krijgen achterblijvende verhuurders de garantie dat er geen sprake zal zijn van maximale huurverhogingen om hen alsnog ‘uit te roken’. Stienstra werd zowel in 1999 als in 2000 door de Woonbond uitgeroepen tot beste particuliere verhuurder.

Staatssecretaris Remkes voelt overigens vooralsnog weinig voor wettelijke maatregelen. Naar zijn smaak moet eerst in goed overleg tussen de landelijke organisaties van huurders en verhuurders worden geprobeerd vrijwillig goede afspraken te maken over uitponden. Verkoop van huurwoningen past in zijn beleid om het eigen woningbezit fors te versterken.

Reageer op dit artikel