nieuws

Nieuweling Besix gezien breekijzer

bouwbreed

Besix dankt de opdracht voor de onderbouw van metrostation Bijlmer voornamelijk aan de goede contacten met de gemeente Amsterdam. Dat zegt commercieel manager H. Post van de Belgische betonbouwer.

“De aanbesteding was ongeldig verklaard. Daardoor kregen wij de kans opnieuw in beeld te komen. Ik kreeg een telefoontje van de gemeente Amsterdam. Werd vooraf tegen ons een blokkade opgeworpen? Dat kan ik niet zeggen. Als de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft ingegrepen, wist ik daar in ieder geval niets van.”

Volgens het ministerie van Justitie stelde de NMa telkens als de indruk bestond dat het kartelverbod werd overtreden, een onderzoek in. Tot dusverre voerde het speurwerk niet tot voldoende bewijs voor overtreding van de Mededingingswet.

Voorbeelden zijn de aanbesteding door de gemeente Amsterdam van metrostation Bijlmer en de gunning van de aanleg van de Hogesnelheidslijn Zuid. “Wel heeft een van de onderzoeken geleid tot de opheffing van een blokkade die bestaande partijen tegen een nieuwkomer in de betonsector hadden opgeworpen”, aldus Justitie.

Voordeel

Als nadere marktverkenning voerde Besix afgelopen zomer intensief gesprekken met kopstukken uit de Nederlandse bouw. Een uitgebreide enqu-te moest helder maken hoeveel weerstand nieuwkomer Besix op de Nederlandse markt kan verwachten.

“Besix is van oorsprong een Nederlands bedrijf”, blikt Post terug. Begin vorige eeuw (1909) startte het bedrijf in Breda als Internationale Gewapende Betonbouw te Breda. In de jaren dertig werd de sprong naar België gemaakt, destijds voor de Brabanders het land met de meeste opdrachten.

Commercieel veldwerker Post: “Dat ons bedrijf door kartelvorming moeilijk toegang heeft tot Nederland kan ik niet zeggen. Misschien is zelfs we zo dat we juist gemakkelijker binnenkomen. Zeker bij de grotere opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat. De groten willen graag Europees aanbesteden en zijn blij met nieuwe gezichten. Als je dan ook nog Nederlands spreekt, is dat een aanzienlijk voordeel.”

Genoeg

Volgens Post treedt Besix in het blikveld van de kleinere opdrachtgevers minder op de voorgrond. “Wel zien we toenemend dat middelgrote bouwers ons benaderen om samen een werk binnen te halen dat ze alleen nooit aankunnen. Zo werken we bij de Afgedamde Maas samen met het Twentse bedrijf Hegeman.”

Over de afkalving van de markt door de algemene economische neergang, versterkt door de onzekerheid voortvloeiend uit de aanslagen op 11 september, maakt Besix zich vooralsnog weinig zorgen.

“Ons bedrijf timmert behoorlijk aan de weg. In Nederland is het wat drukker dan in België, waar de recessie meer voelbaar is. Ook al zou de helft van alle geplande projecten maar doorgaan, dan nog is er werk genoeg. Nederland kan dan ook meer visite verwachten van zowel Belgische als Duitse bedrijven.”

Reageer op dit artikel