nieuws

Nieuwe maatlat voor projecten duurzaam bouwen

bouwbreed Premium

Een interdisciplinaire werkgroep ontwikkelt een nieuwe maatlat om het dubo-gehalte van bouwprojecten uit te drukken. Een enqu-te van de Stichting Bouwresearch, SBR, wijst uit dat daar sterke behoefte aan is. Vrije marktwerking levert niet de noodzakelijke impuls op voor duurzaam bouwen.

Jarenlang verleende de zogenaamde Tommel-maatlat houvast aan ontwikkelaars en gemeenten over het dubo-gehalte van hun projecten. In convenanten maakten die partijen afspraken waaraan nieuwe bouwaanvragen moesten voldoen. De Tommel-maatlat werd uitgedrukt in geld dat voor dubo-maatregelen werd uitgetrokken. Er bestond immers nog geen eenduidige systematiek om de dubo-prestaties van projecten uit te drukken. Jaarlijks werd de maatlat door VROM bijgesteld, totdat hij onder de huidige staatssecretaris in de vergetelheid raakte.

Uit een enqu-te die SBR onlangs hield onder alle bouwpartijen blijkt dat 70 procent van hen behoefte heeft aan een nieuwe maatlat, maar dan één die is gebaseerd op dubo-prestaties. Daarom is sinds kort een werkgroep actief die zich over de problematiek buigt. De vrije marktwerking blijkt volgens projectmanager H. Vingerling van SBR nu eenmaal geen stimulans te vormen voor dubo-maatregelen. De meeste opdrachtgevers zien er vanaf; alleen gemeenten en woningbouwcorporaties maken zich vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid sterk voor extra dubo-maatregelen bovenop de inmiddels wettelijk verplichte. Maar ook zij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken in de vorm van een praktisch bruikbare maatlat.

Tilburg

Als uitgangspunt voor de nieuwe maatlat hanteert de werkgroep de praktijkrichtlijn dubo die is ontwikkeld binnen de gemeente Tilburg. Die beoordeelt elke bouwaanvraag op zes aspecten, die allemaal een cijfer krijgen van één tot tien. De Tilburgse maatlat is in iets gewijzigde vorm inmiddels ook in gebruik in Rotterdam, maar behoeft volgens dubo-coördinator G. van der Elzen van de gemeente Tilburg verdere aanpassing om landelijk ingevoerd te worden. Het seniorenlabel krijgt bijvoorbeeld een plekje in de nieuwe systematiek, net als het politiekeurmerk Veilig Wonen en nog een aantal aspecten.

De werkgroep denkt met een paar maanden haar nieuwe maatlat te kunnen presenteren en hoopt dan dat staatssecretaris Remkes er een waarde aanhangt, die wat hem betreft het minimum is voor nieuwe bouwprojecten. Hij zou die ambitie kracht bij kunnen zetten door er subsidies aan te verbinden. Of de maatlat daarmee ook de naam Remkes-maatlat verdient, weet Vingerling van de SBR niet. Remkes heeft tijdens deze politieke termijn vooral oog gehad voor particulier opdrachtgeversschap en de stagnerende bouwproductie en heeft volgens Vingerling dubo een beetje laten schieten.

Op pagina 3: Dubo-ambities worden nog lang niet gehaald.

Reageer op dit artikel