nieuws

Nieuwe inzichten psychiatrie vergen aanpassing locatie

bouwbreed Premium

Nieuwe inzichten in de psychiatrie maken het nodig de huidige locatie van instituut Vincent van Gogh (VvG) in Venray grondig te vertimmeren. Het terrein wordt de komende drie jaar een woonwijk, waar ‘gezonde’ mensen en psychiatrische patiënten door elkaar wonen.

De operatie gaat 65 miljoen gulden kosten. Het ministerie van VWS heeft definitief toestemming gegeven. Het is zelfs de bedoeling dat zich bedrijven op het terrein gaan vestigen. Het betreft kantoren en winkels.

Het VvG is ontstaan uit het samengaan van twee psychiatrische inrichtingen, Sint Anna en Sint Servatius. In zijn huidige vorm is het te groot. VvG beschikt over nog twee locaties in Venray. De Raad van Bestuur heeft besloten één van de complexen te verkopen en de activiteiten te concentreren rond het resterende. Daar worden patiënten ondergebracht die afhankelijk zijn van langdurige intramurale zorg.

Doordat delen van het terrein vrij komen voor anderen, wordt het terrein verkaveld tot een woonwijk. Het project wordt uitgevoerd in de periode 2002 tot 2005.

Nieuwbouw

Op de resterende locatie komt vervangende nieuwbouw met tachtig plaatsen voor langdurige zorg. Ook komt er vervangende nieuwbouw met negentig plaatsen voor cliënten die langdurige begeleiding behoeven.

Daarnaast wordt voor 85 plaatsen huisvesting geboden aan cliënten met woonbegeleiding. Zo verhuist de Korsakovkliniek naar de nieuwbouw met veertig plaatsen. Daarnaast komt er nieuwbouw voor 24 patiënten van de Forensisch Psychiatrische Afdeling.

Op de huidige locatie verblijven nog 750 patiënten. Hun aantal wordt teruggebracht naar driehonderd. De andere 450 gaan naar nieuwbouwprojecten in Venlo, Weert, Roermond en het Annaterrein in Venray. Het verplegend en hulpverlenend personeel gaat deels met hen mee.

Slopen

Het hoofdgebouw en het ketelhuis op de locatie die wordt verkocht, worden gesloopt. De oorspronkelijke gebouwen uit het begin van de vorige eeuw blijven overeind, maar krijgen een andere functie. De monumentale kapel wordt waarschijnlijk een museum, en in paviljoen 1 wordt gedacht aan het huisvesten van de volksuniversiteit. Het is nog niet bekend hoeveel woningen er precies bij komen. Het VvG heeft een globaal stedenbouwkundig plan opgesteld. Bestek en goedkeuringsprocedure moeten in het laatste kwartaal van 2003 afgerond zijn. Dan kan de schop in de grond. VvG gaat ervan uit dat begin 2005 de nieuwbouw in gebruik kan worden genomen.

Reageer op dit artikel