nieuws

Nieuw centrum Loosdrecht op twee landtongen

bouwbreed

Het lijkt er eindelijk van te komen. De plannen voor het nieuwe dorpscentrum van Loosdrecht zijn door de bevolking positief ontvangen. Met applaus zelfs gehonoreerd. Een stimulans voor het gemeentebestuur, dat zich nog voor 2002 wil binden aan het omvangrijke nieuwbouwplan.

In een extra raadsvergadering volgende maand moet de kogel door kerk, want Loosdrecht verliest met ingang van het nieuwe jaar zijn zelfstandigheid.

Hoofd bouwzaken van de gemeente, A. Branderhorst, is redelijk optimistisch, maar houdt wel een slag om de arm. “Weliswaar is er dit keer weinig weerstand onder de bevolking, maar het is nog afwachten of een marktpartij geïnteresseerd is. Wij stellen hoge eisen aan de inrichting van de openbare ruimte. Het plan kost behoorlijk wat geld. Bij elkaar zal het investeringsniveau, inclusief woningbouw, tussen de 20 en 30 miljoen zijn. De gemeente legt ook wat op tafel, maar dit bedrag willen we niet overschrijden. Als de marktpartijen het niet voldoende vinden, houdt het hele verhaal op.”

Plassendorp

Het is dan aan de nieuwe gemeente Wijdemeren – waarin Loosdrecht volgend jaar samen met ‘s-Graveland en Nederhorst den Berg opgaat – om spijkers met koppen te slaan. Dat er iets moet gebeuren, staat voor alle partijen als een paal boven water. Loosdrecht liet afgelopen jaren een teruglopend bezoekersaantal zien. Dit zou maken hebben met het feit dat de oevers van de Loosdrechtse Plassen steeds meer in particuliere handen vallen. Deze ontwikkeling heeft zijn weerslag op het recreatieve bestaan van het plassendorp.

Het nieuwe centrum komt te liggen op twee landtongen. De kavel Bornholm, nu nog verland water, is het voornaamste perceel waarop het toekomstige centrum gestalte moet krijgen. De buitenruimte dient een ontmoetingsruimte van groot kaliber te worden. Enerzijds voor de bevolking die er met hun bootje de boodschappen komt doen, anderzijds moet het nieuwe centrum een publiekstrekker worden waarmee een impuls wordt gegeven aan de rest van het centrum van Oud-Loosdrecht. H en E Architecten uit Hilversum en het Haagse stedenbouwkundige bureau C H & Partners ontwierpen een plan waarin vooral de openbare kwaliteit van het dorp wordt hersteld én gestimuleerd. Architect Ed van Rosmalen: “Het bestemmingsplan gaat uit van een combinatie van openbare voorzieningen en wonen. Het tweede perceel is dan ook bestemd voor de bouw van landhuizen. Bornholm krijgt na afgraving een wandelpier van 18 meter breed en 200 meter lang. Deze steekt in de richting van de oorspronkelijke verkaveling dwars op de dijk het water in. De ruimten onder de pier zijn bestemd voor horeca, VVV- en zeilclubkantoor en een milieustation voor de haven. Halverwege het plankier, met een glooiend dek dat op het hoogste punt 10 meter boven de waterlijn ligt, en vanaf die positie mogelijk als starttoren bij zeilwedstrijden kan worden gebruikt, komt een groot vierkant plein met een oppervlak van 2200 vierkante meter. Het plein ligt aan drie kanten omsloten door water.”

Parkeergarage

Ook de rondvaartboot legt hier aan. Onder dit plein, en dus middenin de plas, is de parkeergarage gesitueerd. Steigers ten zuiden van het plein maken aanmeren van de wat grotere schepen mogelijk. Vaste ligplaatsen worden er niet vergeven, want bewoners en bezoekers moeten in het ritme van de golfslag wel mee blijven deinen. Daarnaast worden zeven rietgedekte paviljoens met een op elkaar gelijkende vormgeving gebouwd. Van Rosmalen: “Daarin worden kleinschalige functies ondergebracht.” De architect heeft goede hoop dat de plannen worden verwezenlijkt, ookal is Loosdrecht is al dertien jaar aan het bedenken hoe het nu toch moet met het nieuwe centrum. “Het is een gedurfd plan.”

De parkeergarage onder het plein is middenin de plas gesitueerd.

Reageer op dit artikel