nieuws

Luchtkwaliteit haven Rotterdam blijft slecht

bouwbreed

Het nobele doel van het kabinet om de aanleg van de Tweede Maasvlakte voor de Rotterdamse haven gepaard te laten gaan met verbetering van het leefklimaat, wordt maar ten dele gehaald. De luchtkwaliteit zal ook in de toekomst belabberd blijven.

Dat concludeert de commissie-MER in haar advies aan het kabinet. Het kabinet heeft een dubbel doel voor ogen: er wordt voorzien in het ruimtetekort van de haven en tegelijkertijd komt er meer groen, minder geluidsoverlast en verbetert de luchtkwaliteit. Met dat groen en geluid zit het wel goed, concludeert de commissie. “Maar het project levert nauwelijks een bijdrage aan de oplossing van een van de belangrijkste milieuproblemen in de regio Rotterdam: de slechte lokale luchtkwaliteit.”

Versnippering

Uit onderzoek blijkt dat inwoners van Rijnmond de vervuilde lucht een heel groot probleem vinden. De commissie constateert weliswaar dat buiten het project Tweede Maasvlakte om wel maatregelen worden getroffen om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar waarschuwt voor versnippering.

Daarom stelt ze voor een speciaal plan op te zetten om die kwaliteit te verbeteren. Oplossingen daarvoor kunnen zijn afspraken met milieuhinderlijke bedrijven om te verhuizen naar de landaanwinning en snelheidsverlaging op de A15.

Reageer op dit artikel