nieuws

Lekdijk bij Bergambacht bezwijkt alsnog

bouwbreed

Twee maanden later dan gepland is de oude Lekdijk bij Bergambacht alsnog onderuit gegaan. Extra infiltratieputten, waardoor gefilterd water werd gepompt, leverden het extra zetje dat nodig was. De dijk is bezweken volgens het boekje, langs een diep afschuifvlak.

Net als in september startte de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat deze week de experimenten tijdens een periode van springtij. Het rivierwater in de Lek, dat ter hoogte van Bergambacht nog onder invloed van de getijden staat, oefent dan bij hoog water een extra kracht uit op de dijk die kunstmatig is verzadigd met water. Aan de rivierzijde zorgt een damwandkuip vol water voor de nodige waterdruk. Op de kruin van de dijk zijn putten geslagen die water tot diep in de voet pompen en het dijklichaam van onderen verzadigen.

In september werden de pompen vlak voor springvloed aangezet en stilgezet zodra het hoogwater voorbij was. Een tijcyclus later werd de oefening herhaald, al dan niet nadat er extra bovenbelasting in de vorm van betonblokken was aangebracht. Ditmaal deden de pompen gedurende langere tijd hun werk. Bovendien zorgden extra infiltratieputten voor een extra waterdruk in de voet van de dijk. Het water dat erin werd gepompt passeerde bovendien eerst een filter, zodat de putten niet verstopten, wat de onderzoekers in september parten speelde. Maandagavond werden de pompen voor het eerst aangezet, woensdagavond schoof het binentalud van de dijk over 1,2 meter af. In het achterland kwam de grond iets omhoog, wat wijst op een diepe afschuiving, het mechanisme waar het de onderzoekers om te doen was.

Dijkopbouw

De proef bij Bergambacht was opgezet, nadat bij de hoogwaterstanden van 1993 en 1995 was gebleken dat de dijken veel sterker waren dan gedacht. DWW en de vijf onderzoeksinstellingen die samenwerken in Delft Cluster wilden hun rekenmodellen toetsen met meetgegevens uit een praktijkproef. Daarom was de dijk volgestouwd met waterspanningsmeters en apparatuur die de verplaatsing registreren.

De meetgegevens worden de komende maanden geevalueerd. De resultaten van de proef zijn vooral relevant voor de dijken in het benedenrivierengebied, met een vergelijkbare opbouw als die in Bergambacht. Die bestaat uit klei en veen, rustend op de pleistocene zandlaag. Het stukje dijk bij Bergambacht was overbodig geworden nadat erachter een nieuwe dijk was gelegd. Dat gebeurde in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren, waarbij plaatselijk een vernauwing in de rivier moest verdwijnen. Dit voorjaar wordt de dijk afgegraven.

Reageer op dit artikel