nieuws

Koperen Benk

bouwbreed Premium

De afgelopen weken was het niet alleen de fraude van de bouwers van de Schipholtunnel die de Haagse politici, overigens terecht, bezighield. Minister van Justitie Benk Korthals vond ook een groep Tweede-Kamerleden tegenover zich bij zijn wens voor kopers van woningen drie dagen bedenktijd in te voeren.

De discussie over deze bedenktijd sleept zich al meer dan twaalfenhalf jaar voort langs de burelen van dit ministerie en ons parlement. En, het is nu wel genoeg geweest, dacht ik zo.

In mijn column van 6 april viel ik u ook al lastig over dit onderwerp. In een andere krant schreef ik al in het voorjaar van 1989 tegen deze bedenktijd.

Stelt u zich eens voor dat kopers van een huis of appartement na een gedegen voorbereiding overgaan tot koop van een woning. Daarbij laten zij zich ook nog eens begeleiden en adviseren door een deskundige. Dan toch kunnen zij zich binnen of na (?) drie dagen bedenken en de koop ontbinden, let wel dit zonder opgaaf van enige reden. Mij dunkt, dat deze drie dagen bedenktijd na het aangaan van de koop niet opweegt tegen de veel langere bedenktijd en voorbereiding voorafgaand aan de koop van een woning.

Sinds de vernieuwing van het Burgerlijk Wetboek per 1 januari 1992 geniet de koper van onroerend goed terecht veel bescherming. Door deze vernieuwing heeft bijvoorbeeld de verkoper een grote mededelingsplicht jegens de koper gekregen. In Amsterdam gaat de begeleiding van de koper van onroerend goed nog veel verder. Daar gaan koper en verkoper, wel of niet in gezelschap van hun adviseurs, enkele dagen na het sluiten van een koop naar de (kandidaat-)notaris om de zogenaamde voorlopige koopovereenkomst op te stellen en te ondertekenen. De notaris draagt er zorg voor dat alle zaken die zijn overeengekomen en alle bijzondere voorwaarden juridisch juist worden vastgelegd. Tevens overtuigt hij zich ervan dat zowel koper als verkoper goed weet tot welke transacties hij overgaat en geen ondoordachte beslissingen neemt. Dit systeem is veruit beter dan een gekunstelde bedenktijd van drie dagen.

Daarbij komt dat de juiste en waterdichte formulering van de drie dagen bedenktijd hapert. Wat is drie dagen bedenktijd? Drie maal 24 uren of drie kalenderdagen na het ondertekenen van de koopovereenkomst? Valt een woning behorend bij een bedrijfspand er ook onder? Vallen verhuurde woningen of een pand met drie verhuurde woningen en een lege woning er ook onder?

De bescherming via het Amsterdamse systeem heeft gedurende vele decennia bewezen zeer nuttig te zijn. En de bedenktijd van drie dagen zal leiden tot vele kort gedingen en bodemprocedures. Het is algemeen bekend dat rechtbanken nu al hun werk niet aankunnen en kampen met grote achterstanden. Ik voorspel u dat de bedenktijd en alle juridische geschillen die de bedenktijd zal meebrengen, zullen verzanden in een oeverloos gedoe van wachtlijsten bij rechtbanken. Ons Regellandje heeft aan wachtlijsten in de gezondheidszorg al meer dan genoeg op te lossen, de bedenktijd kunnen we daarom missen als kiespijn.

Daarom ben ik van mening dat de minister van Justitie Benk Korthals dient te luisteren naar de huidige meerderheid in de Tweede Kamer. Dit betekent afzien van een bedenktijd van drie dagen bij koopwoningen en verplichten dat de notaris zonder extra kosten de koopovereenkomst opstelt. Het koperen jubileum van deze discussie kan dan vruchtbaar worden afgesloten.

Reageer op dit artikel