nieuws

Inrichting straten in IJburg is weer zaak van gemeente

bouwbreed

De publiek-private samenwerking bij de aanleg van de Amsterdamse nieuwbouwwijk IJburg brokkelt steeds verder af. De drie bouwconsortia achten zich niet in staat zorg te dragen voor de inrichting van de openbare ruimte. De gemeente Amsterdam wordt weer zelf verantwoordelijk voor de tijdige aanleg van kabels en leidingen en de inrichting van straten.

Volgens het Projectbureau IJburg hebben de bouwconsortia zelf de gemeente verzocht het heft in handen te nemen. De situatie dreigde te ontstaan dat bij de oplevering van de eerste woningen volgend jaar de noodzakelijke infrastructuur niet gereed zou zijn. Als oorzaak wordt de gebrekkige samenwerking tussen de bouwconsortia aangevoerd. IJ-delta, IJburgermaatschappij en Waterstad werken vanaf de zomer niet meer met elkaar samen in het Projectbureau Consortia IJburg. Uit onenigheid over de bouw van voldoende goedkope koopwoningen is IJ-delta uit het samenwerkingsverband gestapt. “Door het wegvallen van het samenwerkingsverband is er geen goede uitvoeringsorganisatie meer voorhanden. Daardoor kunnen zij de oorspronkelijke afspraken niet meer nakomen. Bovendien heeft de gemeente veel meer ervaring in de coördinatie van leidingen en kabel en de aanleg van straten”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De samenwerking tussen woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven enerzijds en de gemeente Amsterdam anderzijds is de afgelopen jaren steeds verder afgekalfd. Vier jaar geleden werd nog afgesproken dat de consortia de gehele ontwikkeling van IJburg voor hun rekening zouden nemen. Door het uitblijven van plannen van voldoende kwaliteit nam de gemeente twee jaar geleden al het roer over in de planvorming. Nu ook de inrichting van de openbare ruimte door de gemeente wordt gedaan, lijkt van publiek-private samenwerking geen sprake meer.

Volgens gemeente en bouwconsortia ligt de bouw van de woningen als zodanig op schema. Op IJburg komen 18.000 woningen, de eerste daarvan worden volgend jaar opgeleverd.

Reageer op dit artikel