nieuws

Heijmans verliest eerste slag asfaltrel

bouwbreed Premium

De asfaltcentrale van Heijmans in Alphen aan den Rijn moet zich houden aan de productievermindering die de provincie Zuid-Holland het bedrijf oplegde. Dat heeft de Raad van State in een spoedprocedure bepaald.

De uitspraak betekent dat de fabriek dit jaar niet meer dan 2200 ton asfalt per week mag produceren. Elke overschrijding kan Heijmans een boete opleveren van 250.000 gulden, met een maximum van 2,5 miljoen.

De provincie legde de fabriek vorige week een productiebeperking op, omdat was gebleken dat er veel meer asfalt wordt gemaakt dan de vergunning toelaat. De hogere productie zou geleid hebben tot extra geurhinder voor omwonenden. Heijmans ging tegen het besluit van de provincie in beroep bij de Raad van State omdat er volgens het bedrijf geen concrete afspraken zouden zijn gemaakt over de hoeveelheid asfalt die de centrale mocht produceren. De capaciteit van 90.000 à100.000 ton, die in de milieuvergunning van 1994 stond vermeld, zou slechts een indicatie zijn geweest, aldus Heijmans.

De rechter veegde dat argument echter resoluut van tafel. “Naar zijn oordeel hebben de verweerders (Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, red) terecht geconcludeerd dat vergunning is verleend voor het produceren van maximaal 100.000 ton asfalt per jaar”, aldus president E. Berg. Uit stukken van Heijmans zou volgens hem zijn gebleken dat het bouwbedrijf zelf ook altijd is uitgegaan van een maximale productie van ongeveer 100.000 ton. De rechter was evenmin gevoelig voor het argument van Heijmans dat de aanleg van de vijfde baan van Schiphol in gevaar komt als de asfaltcentrale minder mag produceren.

Heijmans zal de uitspraak van de rechter respecteren, laat woordvoerder F. van Lith weten. “We gaan de productie van de asfaltcentrale verminderen”, zegt hij. “Intussen wordt bekeken of we bijvoorbeeld het asfalt voor Schiphol via andere centrales moeten gaan beleveren.”

De uitspraak van de rechter betekent niet dat het conflict over de asfaltcentrale ten einde is. Heijmans heeft een aanvraag ingediend om volgend jaar 150.000 ton te mogen produceren. De provincie wil daarmee wel instemmen, maar alleen als er extra maatregelen worden getroffen om de geurhinder verder te beperken. Zoals een hogere schoorsteen, maar de gemeente wil daar geen bouwvergunning voor verlenen. De rechter tikte de gemeente daar vorig jaar al voor op de vingers. Vandaag dient bij de Raad van State het hoger beroep in die zaak.

‘Fabriek moet productie verminderen’

Reageer op dit artikel