nieuws

Geen toverformule voor contract

bouwbreed

Samenwerking tussen markt en overheid verloopt in de praktijk nog steeds moeizaam. Publiek-private samenwerking (pps) strandt meestal omdat een van de twee partijen niet overtuigd is van de meerwaarde van de samenwerking. Dat blijkt uit een evaluatie van 24 pps-projecten door de TU Twente. voordelen tijdwinst kostenbesparing – risicobeperking – hoge kwaliteit – doelgerichtheid – verenigen van kennis en kunde – gezamenlijk investeren – medewerking publiek nadelen complexiteit – maatschappelijke kwetsbaarheid – onzekerheid m.b.t. werkwijze publiek – gebrekkige pps-organisatie knelpunten besluitvorming en procedures – complexiteit – belangentegenstellingen – financiën – gebrek aan vertrouwen en openheid – te beperkte samenwerking Bron: TU Twente

De onderzoekers inventariseerden gegevens van dertien infrastructurele en elf stedelijke projecten, waaronder HSL-Zuid, A35, A59, IJburg, Stationsgebied Zutphen en Utrecht Centrum Project. Opvallend is dat bijna alle projecten al jarenlang lopen, maar bijna nog allemaal in de beginfase verkeren.

“Nog steeds wordt te makkelijk ergens het etiket pps opgeplakt zonder na te denken over de meerwaarde van deze complexe samenwerkingsvorm”, concludeert W. Spiering, een van de onderzoekers van de technische universiteit. Zodra een van de betrokken partijen niet overtuigd is van de meerwaarde, is de contractvorm gedoemd te mislukken. Pps is in dat geval geen goede oplossing voor een project.

Tijdwinst

Vaak is samenwerking tussen overheid en markt noodzakelijk om een project van de grond te laten komen. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de infrastructurele en eenderde van de stedelijke projecten ook zonder pps tot stand zou zijn gekomen. Voor herstructureringsprojecten is pps dus van veel grotere waarde dan voor de aanleg van wegen en spoorwegen. Tijdwinst, kwaliteit en integraliteit worden als de de belangrijkste voordelen genoemd.

De praktijk leert echter dat partijen in de beginfase vaak enthousiast zijn over een pps. Een voorwaarde voor het slagen is dat alle partijen enthousiast en bereid moeten willen werken aan creatieve oplossingen. De praktijk leert dat tijdsdruk het aanvankelijke enthousiasme vaak onder druk zet. Juist procedures, wantrouwen en gebrekkige samenwerking blijken vaak de grootste struikelblokken.

Aanbestedingsrichtlijn

Opvallend is dat bij maar 10 procent van de projecten de Europese aanbestedingsrichtlijn als belemmerend voor het specifieke project wordt ervaren. “De europese regelgeving wordt wel veel vaker genoemd als lastig. Vooral in de aftastende beginfase van een project is het voor partijen onduidelijk of ze met elkaar in zee zullen gaan. Die onzekere beginperiode weerhoudt partijen er vaak van om het achterste van hun tong te laten zien”, weet Spiering.

Uit het onderzoek blijkt ook dat grondposities de machtspositie van de verschillende partners bepalen. Een simpele succesformule voor het slagen van een pps is echter lastig te formuleren. De gewenste structuur en aanpak is in elke situatie uniek en vereist per project een andere aanpak.

Reageer op dit artikel