nieuws

Geen plek voor vuurwerkbedrijven

bouwbreed

Zestien van de twintig Brabantse vuurwerkbedrijven voldoen niet aan de eisen die vanaf volgend jaar maart gelden. Dat betekent dat ze geheel of gedeeltelijk moeten saneren als daar geen verandering in komt. In alle gevallen liggen ze veel te dicht bij andere bebouwing.

Gedeputeerde L. Verheijen heeft dat gisteren meegedeeld. Het gaat om bedrijven waar vuurwerk ligt opgeslagen. De helft daarvan handelt in professioneel vuurwerk. Volgens Verheijen is er in de hele provincie waarschijnlijk geen plek te vinden waar die ondernemingen zich wel mogen vestigen. Overigens voldoen alle bedrijven aan de nu nog geldende voorschriften.

Na de ramp in Enschede stelde het kabinet een nieuw Vuurwerkbesluit vast. Dat bepaalt dat provincies voortaan verantwoordelijk zijn voor de naleving van de regels. In dat besluit is ook een aantal nieuwe, veel strengere voorschriften opgenomen.

Vier meter

Een van de bedrijven die moet saneren is Beko BV in Tilburg. Die onderneming mag op basis van de huidige vergunning veel meer professioneel vuurwerk opslaan dan destijds in Enschede lag. De magazijnen liggen op slechts vier meter van andere bebouwing.

Alle opslagplaatsen moeten voor 2004 voldoen aan de nieuwe eisen. Verheijen vindt die termijn eigenlijk te krap. Bovendien denkt hij dat er te weinig geld is om alle ondernemingen schadeloos te stellen. Het Rijk heeft tot nu toe voor het hele land 250 miljoen gulden beschikbaar gesteld. Een groot deel daarvan wordt nu al door Brabant geclaimd, aldus de gedeputeerde.

Na de rampen in Enschede en Volendam heeft Noord-Brabant een snelle voorlopige inventarisatie gemaakt van alle risicovolle bedrijvigheid. Dat is gebeurd vooruitlopend op de start van het Risico Informatie Systeem. Dat wordt een allesomvattend bestand van gevaarlijke situaties in de provincie.

Reageer op dit artikel