nieuws

FNV Bouw wil laag btw-tarief op gewoon hout

bouwbreed Premium

FNV Bouw ziet niets in het wetsontwerp Vos dat niet-gecertificeerd hout wil brandmerken met een rode sticker. Bestuurder meubel en hout Th. van Amersfoort adviseert de Eerste Kamer het voorstel naar de prullenbak te verwijzen.

Instemming zou alleen maar teweeg brengen dat goedwillende consumenten de vlucht nemen naar het gebruik van aluminimum en kunststoffen.

De vakbond vindt dat de overheid zich meer moet inspannen om het gecertificeerde hout in een gunstiger daglicht te stellen. Het liefst door de extra milieuinspanningen te belonen door van toepassing verklaring van het lage btw-tarief.

Van Amersfoort stelt vast dat na in stemming met het wetsvoorstel Vos vrijwel alle in Nederland verkrijgbare hout voorzien moet worden van een rode sticker. “Toch is voor de productie van hout minder energie nodig dan voor de vervaardiging van aluminium en kunststof. Een verkeerd imago van hout is dan ook niet in het belang van het milieu.”

De vakbondsbestuurder ziet niet in waarom alleen gecertificeerd FSC-hout de toets der kritiek zou kunnen doorstaan. Overheid, werkgevers en werknemers hebben al in 1986 de stichting Keurmerk opgericht. De keuring vindt plaats op basis van de minimumeisen van de overheid.

“Diezelfde overheid trekt echter meer en meer de handen van Keurhout af. De houthandel doet het voorkomen alsof er geen markt is voor gecertificeerd hout en zet zich evenmin in voor Keurhout. Resultaat is dat bewuste consumenten denken dat het goede hout beperkt blijft tot het keurmerk van de FSC, de Forest Stewardship Council”, aldus FNV Bouw.

De vakbond stelt als deelnemer aan de FSC uiteraard voorstander te zijn van het keurmerk. Uitsluiting van ander uitstekend hout gaat de organisatie echter te ver. De milieubeweging krijgt het advies opnieuw aan de onderhandelingstafel in Brussel plaats te nemen.

Reageer op dit artikel