nieuws

EIB schat woningbouw in 2002 op ruim 54.000

bouwbreed Premium

De productie van nieuwe woningen daalt dit jaar met 10 tot 15 procent tot rond de 60.000. Volgend jaar wordt andermaal 5 tot 10 procent van de opgeleverde nieuwbouw afgeknabbeld. Dat is de verwachting van professor A. Buur van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. (EIB)

Tijdens de jubileumviering van de 75-jarige NVOB-afdeling Mijnstreek, in Hoensbroek, benadrukte Buur dat de productie afhankelijk is van heel wat meer dan alleen de economische ontwikkeling. Demografie en overheid brokkelen evenzeer in de melk. Te letten valt op zelfstandig wonen van ouderen, immigratie en het gegeven dat gezinsverdunning grenzen heeft. Zoals ook meewegen de stijging van inkomens en hypotheekrente en het ontbreken van objectsubsidies.

Buur stelt vast dat het Vinex-beleid voert tot relatieve schaarste en prijsstijging van de woningvoorraad. “Daardoor zien we ook steeds hogere prijzen in de nieuwbouw. Grondprijzen leveren een sterke bijdrage aan de prijsstijging. Wie mag de schaarstepremie incasseren?”

De oorzaken van de stagnatie in de woningbouw bestaan volgens Buur uit verzadiging, een samenloop van ongunstige factoren en het niet op gang komen van de herstructurering. Het herontwikkelen van de plannen plus de tijd vergende procedures zorgen voor vertraging.

Corporaties

“In veel herstructureringswijken is niet van een wezenlijke leegstand sprake. Overwegend gaat het om corporatiebezit en huurders met een beperkt inkomen. De economische levensduur van de woningen is nog niet beëindigd. De huizen brengen meer op dan ze kosten. Bovendien zijn de eigenaren van de te slopen woningen niet altijd identiek aan de ontwikkelaars.”

Reageer op dit artikel