nieuws

CV-installatie met behandeld water handhaaft rendement

bouwbreed Premium

Waterbehandelingsproducten in cv-installaties handhaven het rendement van een ketel op de lange termijn en beperken de uitstoot van koolstofdioxide. Dat concluderen het instituut Advantica Technologies en het Gas Research Centre (British Gas Technology).

Beide organisaties onderzochten de milieu-effecten en de kostenvoordelen van waterbehandelingsproducten. De nadruk lag op de producten die Fry Technology uit het Britse Croydon onder de naam Fernox verkoopt.

Moderne ketels leveren een hoger rendement stoten minder schadelijke gassen uit en kunnen met kleinere warmtewisselaars toe. De compacte afmetingen maken de ketel gevoeliger voor kalkaanslag. Die vermindert de capaciteit en het rendement.

In geïndustrialiseerde landen stoten de huishoudens een kwart van alle koolstofdioxide uit. Verreweg het meeste komt uit de ketel voor de centrale verwarming/warmwatersysteem vrij. Per woning geen indrukwekkende cijfers. Afgezet tegen de ruim 3,5 miljoen Nederlandse huishoudens draagt ketelsteen wel bij aan een verhoogde uitstoot van koolstofdioxide.

Ontkalkingscyclus

Advantica Technologies en het Gas Research Centre namen een ketel van 14,7 kilowatt en bepaalden het rendement vóór en na kalkafzetting en na een periode met behandeld water.

De ketel gebruikte drie weken achtereen water uit een gesloten systeem met een inhoud van 500 liter hard water met een carbonaathardheid van 300 milligram per liter.

Na een korte ontkalkingscyclus met behulp van het reinigingsmiddel Fernox Superfloc, werd de ketel gedurende vijf weken aangesloten op dezelfde installatie en voegden de onderzoekers één procent van het waterbehandelingsproduct Copal Protector en vers hard water toe. Ze maten de resultaten bij een volle belasting en bij een retourtemperatuur van 47 graden Celsius. Na drie weken liep het rendement met 6,4 procent terug.

Ketelsteen

Onbehandeld water in cv-installaties veroorzaakt ketelsteen en de toegetreden zuurstof zet corrosie in werking. Daardoor ontstaan kleine roestdeeltjes die samen met de kalkresten zwarte slib (sludge) vormen. Daardoor slibben leidingen en radiatoren dicht met als gevolg koude radiatorzones en een verminderde warmteafgifte, het vastlopen van de pomp en het blokkeren van radiatorkranen en thermostatische ventielen. Doordat een vloerverwarmingsinstallatie zich in de meeste situaties in het laagst gelegen deel van de installatie bevindt, zal die snel dichtslibben. Door de afzetting van kalk en sludge in de warmtewisselaar van de ketel vermindert de warmteoverdracht waardoor de warmtewisselaar plaatselijk oververhit raakt. Dit leidt tot kookverschijnselen met klopgeluiden en ernstige beschadiging van de warmtewisselaar.

Vawinol Giessenburg, telefoon (0184) 659911.

Reageer op dit artikel