nieuws

Bouwplannen Roermond door werkdruk in de file

bouwbreed Premium

De gemeente Roermond is dringend op zoek naar twee nieuwe medewerkers voor de afdeling plannen en projecten. Die afdeling kent een sterk groeiende werkdruk door allerlei grote projecten in Roermond, zoals Oolderveste en de Roerdelta. Daardoor is er weinig tijd en ruimte voor ambtelijke ondersteuning bij bouwplannen voor Roermondse burgers en ondernemers.

De gemeente wil er daarom een planoloog en een jurist bij. Bovendien heeft de gemeente vier ton uitgetrokken voor het inschakelen van een extern bureau. Momenteel is Roermond verdeeld over tachtig bestemmingsplannen, waarvan er volgens de gemeente meer dan zestig sterk verouderd zijn. Die moeten volgens de gemeente dringend geactualiseerd worden in het verlengde van het vrijstellingenbeleid en als toetsingskader. Daarop vooruitlopend wil de gemeente ruimtelijke visies ontwikkelen voor de gebieden waar die nu nog ontbreken. De gemeente moet naar eigen zeggen kunnen beschikken over deugdelijke, actuele en juridisch bijdetijdse plannen als beheers-, sturings- en handhavingsinstrument. “De Wet op de ruimtelijke ordening zal fundamenteel worden herzien”, stelt het college van B en W in een toelichting. “Deze nieuwe wet bevat sancties op het niet tijdig actualiseren van bestemmingsplannen binnen de wettelijke termijn van tien jaar.” Naast actualiseren wil de gemeente ook het aantal terugbrengen. Het moeten gecombineerde plannen worden voor grotere ruimtelijke en functioneel samenhangende gebieden. Omdat de ambtenaren in het stadhuis nu vooral bezig zijn met speerpuntprojecten, wordt er nauwelijks gewerkt aan het actualiseren van de plannen. Nogal wat raadsfracties hebben overigens kritiek op het gemeentebestuur: twee mensen extra zou veel te weinig zijn om de knelpunten aan te pakken.

Reageer op dit artikel