nieuws

Bonden tegen ingreep in cao

bouwbreed Premium

De vakbeweging ziet geen enkele aanleiding op dit moment cao’s open te breken. Vier vakbonden hebben dit laten weten naar aanleiding van een oproep van Akzo Nobel daartoe.

De multinational in onder meer coatings heeft besloten om de inkomens van 750 medewerkers die niet onder een cao vallen voor een half jaar te bevriezen. Dit gebeurt door de salarisstijging per 1 juli 2002 in plaats van 1 januari komend jaar uit te keren. De leiding van Akzo Nobel heeft vervolgens de vakbonden gevraagd dit initiatief over te nemen en de cao open te breken.

FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond, de Unie en de VHP hebben nu laten weten daar op basis van de huidige bedrijfseconomische ontwikkelingen bij Akzo Nobel geen enkele aanleiding toe te zien. Zij wijzen er daarbij op dat het bedrijf een aantal topjaren achter de rug heeft. Vooral de Pharma-groep presteert beter dan ooit tevoren.

“Nog maar twee weken geleden, bij de presentatie van de kwartaalcijfers, heeft de raad van bestuur aangegeven dat Akzo Nobel Nederland het beter doet dan de concurrentie. De winstverwachting voor 2002 wordt zelfs gehandhaafd”, aldus de bonden.

Zij stipuleren dat ze nooit weggelopen zijn voor hun verantwoordelijkheid. Niet bij het formuleren van de cao-voorstellen en zelfs niet bij onafwendbare ingrepen in de onderneming. “Maar het is op dit moment niet aan de orde om de gemaakte cao-afspraken te wijzigen”, zo menen zij.

Akzo Nobel is het eerste bedrijf dat probeert gedaan te krijgen de cao open te breken. Bij branche-organisaties wordt er wel over gedacht en gesproken. Nu de bonden in het geval Akzo het openbreken van de cao afwijzen, lijkt er weinig ruimte om dat op dit moment bij andere bedrijven of bedrijfstakken wel te doen.

Reageer op dit artikel