nieuws

Amsterdam voorop met kleinschalig grondverzet

bouwbreed

De Milieudienst Amsterdam introduceert een versnelde procedure rondom bodemsanering. De dienst verleent nu niet na de gebruikelijke zes maar na twee weken toestemming hiervoor. De eerste meldingen zijn volgens het projectbureau Bodemsaneringen al met spoed in behandeling genomen.

Het projectbureau Bodemsanering Volgermeerpolder heeft met betrekking tot deze procedure haar adviserende diensten verleend aan de Milieudienst Amsterdam. Voorlichter Bakker van dit bureau: “Met deze versnelde procedure is een mijlpaal bereikt. Amsterdam loopt landelijk gezien voorop. Kijkend naar de werkplanning kunnen uitvoerders met de akkoordering versneld aan het werk. Daarbij krijgt de gemeente meer inzage in en grip op de grondstromen. En dat is echt een belangrijke doelstelling. Het Openbaar Ministerie gaat namelijk veel strenger toezien op het verplaatsen van vervuilde grond. Een gevolg hiervan is het Amsterdamse lik-op-stuk beleid. Het zonder meer afgraven van grond en die vervolgens op een andere plek storten, zal dus worden bemoeilijkt. Overtreders kunnen rekenen op forse boetes die tot duizenden guldens kunnen oplopen.”

Spelregels

Vooral in negentiende-eeuwse wijken en de binnenstad worden regelmatig kleinschalige saneringen uitgevoerd zonder saneringsplan en zonder melding vooraf aan de milieudienst. Dit is niet in overeenstemming met de bepalingen van uit de Wet Bodembescherming. De hoofdlijnen van de procedure zijn opgenomen in de notitie ‘Beleidslijn omgaan met kleinschalig grondverzet’ van de Milieudienst Amsterdam.

De nieuwe procedure is gebonden aan een aantal spelregels. Zo is gesteld dat de maatregelen alleen gelden voor kleinschalige projecten in sterk verontreinigde grond die deel uitmaken van bouwkundige werkzaamheden. Het gaat om het vervangen van een fundering, reparaties aan kabels en leidingen of het renoveren aan panden. De voorwaarde is dat er niet meer dan 100 kubieke meter ernstig verontreinigde grond wordt afgegraven. Daarbij mogen er op de locatie geen bouwwerkzaamheden zijn waarvoor een bouwvergunning is vereist.

Ing. J. Souwer, afdeling bodemadvies, sector Bodem: “In het kader van het in de procedure opgenomen lik-op-stuk beleid kan de politie in samenwerking met de Milieudienst optreden. Zo gaan er van een binnengekomen melding direct afschriften naar de politie.

Meerwaarde

De procedure is specifiek vanuit de werkgroep BEVER in Amsterdam ontwikkeld. Ik vermoed dat er wel meerwaarde is voor andere gemeenten in Nederland. Wij hebben echter de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten niet om advies of kennis gevraagd.

De werkwijze loopt vooruit op het toekomstige bodembeleid. En daarover is nog geen landelijk overeenstemming. Het moet nog door de Kamer.”

De VNG was niet bereikbaar voor commentaar.

Reageer op dit artikel